Ułatwienia dostępu

Godziny rektorskie w dniach 18-19.05.2023r.

Decyzją JM Rektora UJK prof. dr hab. Stanisława Głuszka w dniach 18-19 maja 2023 r. będą obowiązywać godziny rektorskie z uwagi na trwające w tym czasie Juwenalia.

Powyższy komunikat w sprawie dni rektorskich dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych.

Konferencja naukowa studentów

 przy okazji uroczystego otwarcia WCSM UJK odbyła się także konferencja naukowa dla studentów. Z tego miejsca gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział! 

Szczególnie gratulujemy zwycięzcom, czyli autorom pracy "„Poziom odczuwanego stresu w relacjach interpersonalnych w miejscu pracy pielęgniarek” - Rafał Mazur i Bogusława Krężęl - wielkie gratulacje!

Gratulujemy także autorom wyróżnionych prac:
- Alekandra Piotrowska i praca "„Leczenie spersonalizowane – zastosowanie blinatumomabu i immunoterapii CAR-T w nawracającej ostrej białaczce limfoblastycznej u chłopca z zespołem Nijmegen – opis przypadku"
- Magdalena Ługowska „Kompleksowe leczenie noworodka z niską masą urodzeniową i przepukliną pępowinową – opis przypadku”
- Aleksandra Tomala, Agnieszka Bujak, Małgorzata Osak, Piotr Paluch, Natalia Pytel, Roksana Szwanke i praca „Urazy u pianistów oraz zastosowanie symulacji medycznej w procesie rekonwalescencji”

Bardzo się cieszymy, że jest wśród Was tyle ambitnych naukowo osób! 

 

Prezentacja studentów na auli

Logo krew

Akcja oddawania krwi 16.05.2023 r. na wydziale Collegium Medicum

APEL DO SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ COLLEGIUM MEDICUM

PILNIE POTRZEBNA KREW!

Z powodu wzrostu zapotrzebowania na krew w szpitalach gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w akcji oddawania krwi!

Akcja ta odbędzie się w dniu 16.05.2023 r. (tj. wtorek) w godz. od 09.00 do 12.00 na Wydziale Collegium Medicum w sali B1.01.

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek oraz Dnia Położnych

W 1860 roku Florence Nightingale założyła w Londynie pierwszą szkołę pielęgniarstwa. Wraz z rozwojem medycyny i postępem w podejściu do opieki nad chorymi, zawód pielęgniarki stopniowo zyskiwał na znaczeniu, a dziś cieszy się prestiżem i zaufaniem społecznym. Z tego powodu ustanowiono Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki oraz Dzień Położnej. Zgodnie z tradycją te wyjątkowe dni przypadają co roku na początku maja.
Tegoroczne obchody, zorganizowane wspólnie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) Polish Nurses Association oraz Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych Kielce, odbyły się w Collegium Medicum UJK, a przyświecające im hasło brzmiało „Our nurses, our future”.
 
Wykład wprowadzający wygłosiła Prorektor ds. Medycznych dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK. Opowiedziała o genezie pielęgniarstwa, jego historii, a także wyzwaniach, z jakimi pielęgniarstwo i położnictwo muszą mierzyć się współcześnie.
Następnie miała miejsce dyskusja, do której zaproszono dr hab. Dorotę Kozieł, prof. UJK, Przewodniczącą Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Ewę Mikołajczyk, Prodziekan ds. kształcenia dr hab. Grażynę Nowak-Starz, prof. UJK, Przewodniczącą PTP oddziału Świętokrzyskiego dr n. o zdr. Martę Kordyzon, Z-cę Dyrektora ds. Kształcenia na Kierunku Położnictwo dr Beatę Szpak oraz Okręgową Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Agatę Roszewską. Ekspertki odpowiadały na pytania dotyczące obecnej sytuacji pielęgniarek i położnych w Polsce.
  

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

dzien pielegniarki 2023

Link do do transmisji online:

https://youtube.com/live/QIQsqsJCK6g?feature=share

Harmonogram obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek oraz Dnia Położnych:

Letnia Szkoła Ratownictwa Medycznego

loga fundusze europejskie pl ujk eu
 
W ramach projektu pn.: OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” o numerze POWR.03.05.00-00-ZR24/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbyła się druga edycja Letniej Szkoły Ratownictwa Medycznego.
 
Nagły poród, agresywny pacjent w stanie nietrzeźwości oraz niemowlę, które zachłysnęło się wodą – to tylko niektóre z wyzwań, z którymi zmierzyli się uczestnicy „Letniej Szkoły Ratownictwa Medycznego”. W realizacji trzydniowych ćwiczeń (5-7 maja) w Collegium Medicum UJK pomogły nowoczesne symulatory oraz obecność pacjentów standaryzowanych.
 
Wydarzenie zostało przygotowana z myślą o studentach ratownictwa medycznego. Studenci zostali podzieleni na kilkuosobowe drużyny, które musiały udzielić błyskawicznej pomocy pacjentom z różnymi urazami. Należy podkreślić, że żaden z zespołów nie wiedział z jakim przypadkiem medycznym przyjdzie im się zmierzyć. W ćwiczeniach wzięli też udział funkcjonariusze Straż Miejska w Kielcach, co znacząco wpłynęło na wiarygodność i realizm odzwierciedlanych sytuacji.
Każde ćwiczenie kończyło spotkanie podsumowujące, podczas którego studenci byli oceniani przez specjalistów, a także dzielili się swoimi spostrzeżeniami.
 

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok