Ułatwienia dostępu

Studia podyplomowe

plik
Celem projektu jest kształcenie kadry w obszarze nauk biomedycznych na poniższych kierunkach studiów podyplomowych:

  1.  Bioinformatyka i biostatystyka w biologii i medycynie (2 semestry/II edycje)
  2. MBA z organizacji, prowadzenia oraz zarządzania niekomercyjnymi badaniami klinicznymi (3 semestry/II edycje)

Studia Bioinformatyka i biostatystyka w biologii i medycynie dają możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu analiz NGS dla doświadczonej kadry medycznej, jak również umożliwiają rozszerzenie kompetencji kadry pośrednio związanej z badaniami molekularnymi.

Drugi kierunek studiów MBA z organizacji, prowadzenia oraz zarządzania niekomercyjnymi badaniami klinicznymi jest związany z nadzorem /prowadzeniem niekomercyjnych badań klinicznych. Obecnie obserwuje się niedobór wyspecjalizowanej kadry zwłaszcza w sektorze publicznym. Kierunek studiów dedykowany jest do osób chcących usystematyzować wiedzę z zakresu przygotowania i prowadzenia badań klinicznych. Studia dedykowane dla osób posiadających wykształcenie wyższe z doświadczeniem zawodowym w sektorze biomedycznym.

Więcej informacji:

https://ujk.edu.pl/nowoczesne_ksztalcenie_kadr_z_sektora_biomedycznego.html

https://cm.ujk.edu.pl/index.php/projekty-w-realizacji/nowoczesne-kszta%C5%82cenie-kadr-z-sektora-biomedycznego

logo Agencja Badań Medycznych

Spot reklamowy - MBA w niekomercyjnych badaniach klinicznych:

Spot reklamowy - Bioinformatyka i biostatystyka w biologii i medycynie:

Szukaj