Ułatwienia dostępu

Inaguracja roku akademickiego 2022/2023

IMG 0604

Pani Dziekan M. Janion i Pan Prodziekan P. Wolak

prof. Z. Siudaj przemawawia na auli wykładowej

Władze wydziału i studenci siedzą na auli

Szukaj