Category: 3_rok
pdf0 łyżwiarstwo_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf1 praktyka_zawodowa_dydaktyczna_-_szkoła_podstawowa_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf2 rytmika_i_taniec_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf3 diagnostyka_postawy_ciała_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf4 tenis_stołowy_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf5 fitness_aerobik_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf6 zabawy_i_gry_o_charakterze_korekcyjnym_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf7 żywieniowe_wspomaganie_trenigu_karta_2021,2022_wf_ii_stopień_-_ii_rok NEW
pdf8 teoria_i_metodyka_piłki_nożnej_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf9 samoobrona_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf10 seminarium_dyplomowe_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf11 turystyka_rowerowa_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf12 żywienie_człowieka_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf13 kwalifiakcja_lekarska_do_zajęć_wychowania_fizycznego_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf14 metodyka_gimnastyki_korekcyjnej_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf15 teoria_i_metodyka_pływania_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf16 teoria_i_metodyka_piłki_ręcznej_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf17 postępowanie_korekcyjno-kompensacyjne_w_jednostce_lekcyjnej_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf18 profilaktyka_zdrowotna_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf19 fitness_-_ćwiczenia_siłowe_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf20 patobiomechanika_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf21 metody_relaksacji_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW
pdf22 podstawy_turystyki_i_rekreacji_karta_2021,2022_wf_i_stopień_-_iii_rok NEW

Szukaj