Category: Praktyki
docx0 regulamin-praktyk-na-kierunku-wf NEW
docx1 wf-instrukcja-praktyk-specjalnosciowych-1 NEW
docx2 planowane_praktyki_w_r._a._2022-2023_-_wychowanie_fizyczne NEW
docx3 lista-placowek-z-ktorymi-ujk-ma-popisana-umowe NEW
doc4 dzienniczek-praktyk-specjalnosciowych-w-zakresie-odnowy-biologicznej NEW
pdf5 wniosek_praktyki_zawodowe_dla_studentow_wf NEW
pdf6 dzienniczek-praktyk-specjalnosciowych NEW
docx7 wniosek_praktyki_zawodowe_dla_studentow_wf NEW
pdf8 nowa-umowa-o-dzielo-zarzadzenie-nr-9-2021-praktyki-zawodowe NEW
doc9 zgoda-na-praktyke-specjalnosciowa NEW
doc10 w-f-dziennik_praktyk_pedagogicznych NEW
docx11 instrukcja-odbywania-praktyk-pedagogicznych-na-kierunku-wf NEW
docx12 wf-instrukcja-praktyk-specjalnosciowych-2rp NEW
docx13 dzienniczek-praktyk-specjalnosciowych-w-zakresie-reedukacji-posturalnej NEW

Szukaj