Ułatwienia dostępu

O kierunku Fizjoterapia

Jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia trwają 5 lat.
Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł magistra w zakresie fizjoterapii.


Na kierunku Fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Po ukończeniu studiów będą przygotowani do umiejętności praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu, fizykoterapii i fizjoterapii klinicznej u osób chorych i niepełnosprawnych.


Jeżeli:
- jesteś osobą aktywną, otwartą, lubiącą pracę z ludźmi
- jesteś wrażliwy, empatyczny, cierpliwy
- masz potrzebę niesienia pomocy
to jest to kierunek dla Ciebie!

Szukaj