O kierunku Pielęgniarstwo

Kierunek Pielęgniarstwo realizowany jest  w formie studiów dwustopniowych. Studia I stopnia  umożliwiają  uzyskania tytułu  licencjata pielęgniarstwa  oraz  studia II stopnia nadające tytuł magistra pielęgniarstwa.

Studia przygotowują do sprawowania  profesjonalnej opieki  medycznej nad pacjentem. W ramach nabytych kompetencji absolwent pielęgniarstwa przygotowany jest do rozpoznawania potrzeb zdrowotnych, diagnozowania stanu zdrowia  pacjenta, planowania i sprawowania  profesjonalnej zindywidualizowanej  opieki pielęgniarskiej, samodzielnego  udzielania określonych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej. Kierunek ma profil praktyczny i mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

 Program studiów opracowany został zgodnie z obowiązującymi standardami  i realizowany jest z wykorzystaniem  metod aktywizujących w nowocześnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych oraz Centrum Symulacji Medycznych. Studenci  mają zapewnioną możliwość  wszechstronnego rozwoju umiejętności praktycznych twardych i miękkich poprzez symulacje medyczne.   Nauczanie  praktyczne odbywa się w specjalistycznych oddziałach klinicznych przystosowanych do kształcenia studentów.  Wszystkie zajęcia prowadzą profesjonaliści z dużym doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym.

Dla pragnących rozpocząć działalność  naukową zapewniamy wsparcie  w Kole Naukowym Medyk oraz  uczestnictwo w  seminariach i konferencjach naukowych.

Istnieje możliwość zgłębiania tajników zawodu w innych ośrodkach akademickich na terenie Polski w ramach projektu MOST, oraz  dzięki projektowi ERASMUS plus w licznych uczelniach świata.

Tutaj tradycja łączy się z nowoczesnością, kształcimy studentów dla teraźniejszości i przyszłości w duchu wzajemnej życzliwości.

Szukaj