Ułatwienia dostępu

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych

Lek. Paweł Andrzej Zieliński
Kierownik Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych
pok. D 2/17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat:
mgr Magdalena Kuleta
specjalista do spraw administracyjnych
pok. D 2/19
tel. 41 349 6902
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

link do strony:
https://okp.ujk.edu.pl/

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych świadczy usługi na rzecz społeczności akademickiej, w tym w szczególności współpracuje z jednostkami organizacyjnymi działalności podstawowej oraz jednostkami administracji Uniwersytetu, a także z innymi podmiotami zgodnie z zakresem
swojego działania.

Do zadań Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych należy w szczególności:
1) organizacja procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych;
2) realizacja kursów i szkoleń w oparciu o programy zatwierdzone przez ministra właściwego ds. zdrowia, a także działania dążące do ustawicznego kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników ochrony zdrowia;
3) realizacja kursów i szkoleń w oparciu o autorskie programy kształcenia;
4) promocja kształcenia podyplomowego kadr medycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
5) należyte gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie wszelkiej dokumentacji, związanej z kształceniem podyplomowym prowadzonym w Ośrodku.

Sekcja Projektów Medycznych

Kontakt:


mgr Agnieszka Ciszek
starszy specjalista
pok. D 2/21
tel. 41 349 6987
godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Agata Czyż
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
pok. D 2/21
tel. 41 349 6986
godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Ewa Nowosińska
starszy specjalista do spraw administracyjnych
pok. D 2/19
tel. 41 349 6903
godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekcja Projektów Medycznych jest jednostką właściwą do realizacji projektów naukowych oraz projektów infrastrukturalnych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu finansowanych ze środków zewnętrznych.

Do zadań Sekcji Projektów Medycznych należy w szczególności:

1) rozliczanie projektów infrastrukturalnych realizowanych w Collegium Medicum oraz współpraca z innymi jednostkami Uniwersytetu w zakresie rozliczania projektów naukowych finansowanych ze środków zewnętrznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;

2) wprowadzanie wniosków o rezerwacje środków dotyczących realizowanych projektów oraz opisywanie dokumentów księgowych;

3) przygotowywanie planów zakupów oraz budżetów dotyczących realizowanych projektów;

4) udział w realizacji zamówień publicznych polegający na przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia, udział w przygotowaniu specyfikacji warunków zamówienia oraz w postępowaniach przetargowych;

5) odbiory techniczne sprzętu dostarczanego w ramach realizowanych projektów;

6) udzielanie wsparcia pracownikom badawczo-dydaktycznym w zakresie proceduralnych, formalnych i administracyjnych aspektów realizacji projektów badawczych;

7) kontakt z instytucjami zewnętrznymi w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji projektów, udział w kontrolach;

8) działania informacyjno-promocyjne dotyczące realizowanych projektów.

Ośrodek Badań nad Chorobami Trzustki

Kontakt:

dr hab. Wioletta Adamus-Białek prof. UJK
pok. D 3/11
tel. 41 349 6978
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ośrodek Badań nad Chorobami Trzustki świadczy usługi na rzecz społeczności akademickiej, w tym w szczególności współpracuje z jednostkami organizacyjnymi działalności podstawowej oraz jednostkami administracji Uniwersytetu, a także z innymi podmiotami zgodnie z zakresem swojego działania.

Do zadań Ośrodka Badań nad Chorobami Trzustki należy w szczególności:

1) prowadzenie badań epidemiologicznych ostrych i przewlekłych zapaleń oraz raka trzustki;

2) dokonywanie kompleksowej analizy czynników etiologicznych i patomechanizmów chorób trzustki;

3) dokonywanie analizy determinantów genetycznych rozwoju raka trzustki i zapaleń trzustki, pozwalających wyselekcjonować grupy zwiększonego ryzyka zachorowania;

4) poszukiwanie złożonych korelacji rozwoju raka trzustki i zapaleń trzustki z mutacjami germinalnymi i somatycznymi, cechami osobniczymi, stylem życia i parametrami środowiskowymi oraz rodowodem;

5) zastosowanie zaawansowanych metod biologii molekularnej w badaniach genetycznych – sekwencjonowanie metodą NGS (Illumina, MiSeq) i Sanger’a (SeqStudio, ThermoFisher), amplifikacja kwasów nukleinowych (Droplet Digital PCR – Bio-Rad, Rotor Gene Q – Qiagen, LightCycler – Roche, Mastercycler gradientowy, Eppendorf), analiza ekspresji genów metodą Western Blot (Bio-Rad);

6) prowadzenie badań genetycznych, w szczególności analizy mutacji i polimorfizmów w genach;

7) prowadzenie badań interdyscyplinarnych nad określeniem grup ryzyka rozwoju chorób trzustki;

8) działania aplikacyjne zmniejszające ryzyko wystąpienia chorób i ich wczesne rozpoznanie; 45

9) współpraca naukowa z ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie badań nad chorobami trzustki.

Centrum Symulacji Medycznej

Lekarz Michał Bączek
Kierownik Centrum Symulacji Medycznej
pok. B 1.27
tel. 41 349 6929
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Agnieszka Kaleta
z-ca Kierownika ds. pielęgniarstwa i położnictwa
pok. B 1.20
tel. 41 349 6922
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wsparcie techników Centrum Symulacji Medycznej
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona Centrum Symulacji Medycznej

dr n. o zdr. Angelika Lewandowska
technik symulacji medycznej
pok. B 1.20
tel. 41 349 6922
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Mateusz Klimeczko
technik symulacji medycznej
pok. B 1.20
tel. 41 349 6920
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Sebastian Dudek
technik symulacji medycznej
pok. B 3 konsola
tel. 41 349 6924
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Bartłomiej Iwan
technik symulacji medycznej
pok. B 3 konsola
tel. 41 349 6924
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

inż. Marcin Lenard
technik symulacji medycznej
pok. B 3 konsola
tel. 41 349 6924
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

inż. Dariusz Pędzik
technik symulacji medycznej
pok. B 3.31
41 349 7869
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Wojciech Stępień
technik symulacji medycznej
pok. B 3.31
41 349 7869
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Paulina Krzciuk
technik symulacji medycznej
pok. B 3.31
tel. 41 349 7869
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Ilona Foksa
specjalista do spraw administracyjnych
pok. B 3.30
tel. 41 349 6957
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Katarzyna Zielony
specjalista do spraw administracyjnych
pok. B 3.30
tel. 41 349 7862
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Struktura organizacyjna Collegium Medicum

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok