Ułatwienia dostępu

Kierunek Dietetyka

logo studia z przyszloscia2022
Kierunek dietetyka (studia I oraz II stopnia) uzyskał Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” 2022

Program kształcenia na studiach I stopnia wszechstronnie przygotowuje studentów do wykonywania zawodu dietetyka. Absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i potrzebne kompetencje do edukowania w zakresie żywienia, skutecznego zastosowania dietoterapii w chorobach żywieniowozależnych oraz poradnictwa dietetycznego. Absolwenci uzyskają stopień licencjata oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną, zarówno w zakresie oceny stanu zdrowia i wspomagania leczenia chorób powstałych w wyniku nieprawidłowego żywienia. Podczas studiów I stopnia, studenci mają możliwość wyboru realizacji przedmiotów z zakresu żywienia dzieci i młodzieży lub osób dorosłych, w tym seniorów.

Studia II stopnia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunku dietetyka. Absolwenci uzyskają najwyższe kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu dietetyka. Studenci nabywają pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną z dietetyki, poszerzoną o specjalistyczny obszar dietetyki klinicznej i sportowej. Uzyskując tytuł magistra dietetyki zostaną specjalistami w zakresie poradnictwa dietetycznego oraz opracowywania diet leczniczych.

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok