Ułatwienia dostępu

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Dietetyka

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Dietetyka uzyskuje pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i

chorego oraz profilaktyki i dietoterapii. W czasie studiów uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje  społeczne niezbędne m.in. do:

 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności (osób zdrowych i osób chorych) opartego na podstawach naukowych,
 • przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli,
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • zapobiegania chorobom i dietoterapii,
 • doradztwa dietetycznego i suplementacji dla sportowców i klubów sportowych opartych na podstawach naukowych i zgodnych ze stanem aktualnej wiedzy,
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami systemu HACCP,
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku, płci i stanu zdrowia pacjentów,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej,
 • pracy jako specjalista w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,
 • pracy w działach higieny żywności i żywienia zbiorowego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • pracy związanej z produkcją żywności,
 • nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.
 • kierowania zespołem i współpracy z przedstawicielami innych zawodów medycznych i pracownikami administracji ochrony zdrowia w celu prowadzenia edukacji żywieniowej i profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych w społeczności lokalnej,
 • zarządzania placówkami prowadzącymi poradnictwo dietetyczne.

Szukaj