Ułatwienia dostępu

O kierunku Kosmetologia

Kosmetologia

 • Kosmetologia to nowoczesny kierunek studiów, który ma na celu wykształcenie specjalistów zajmujących się poprawianiem bądź przywracaniem urody twarzy i ciała.
 • Studia są połączeniem różnych dziedzin nauki, takich jak: dermatologia, fizjologia, chemia, bromatologia, biologia molekularna, fizykoterapia i wielu innych.
 • Student ma możliwość zapoznania się z wieloma zagadnieniami z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych, społecznych i humanistycznych oraz z zakresu zarządzania firmą i zasobami ludzkimi w salonach i gabinetach kosmetycznych.
 • Absolwent kierunku kosmetologia jest przygotowany m.in. do planowania i wykonywania zabiegów, odczytu składników kosmetyku, współpracy z lekarzem, systematycznego doskonalenia zawodowego itp.
 • Po studiach I i II stopnia ma możliwość podjęcia pracy w ośrodkach SPA i odnowy biologicznej, gabinetach, salonach kosmetycznych/kosmetologicznych, gabinetach medycyny estetycznej, klinikach zajmujących się leczeniem i pielęgnacją skóry, laboratoriach kosmetologicznych, firmach kosmetycznych (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków, szkoleń i kontroli jakości), w sieciach dystrybucji kosmetyków jako sprzedawcy, konsultanci i doradcy klienta, redakcjach profesjonalnych czasopism, szkołach kosmetycznych, organizacjach zajmujących się promocją zdrowia.
 • Absolwent studiów II stopnia może również organizować i kierować gabinetami kosmetologicznymi, podologicznymi, salonami odnowy biologicznej, SPA itp. ze względu na to, iż jest dobrze przygotowany do pracy we współczesnym świecie biznesu związanego z szeroko rozumianą kosmetologią. Ponadto absolwenci kierunku „kosmetologia” są przygotowani do kontynuacji kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz pracy w charakterze nauczyciela akademickiego na uczelniach wyższych.
 • Cechą wyróżniającą koncepcję kształcenia na kierunku „kosmetologia” jest zwrócenie szczególnej uwagi na praktyczne przygotowanie przyszłych kosmetologów gotowych do podjęcia zatrudnienia na dynamicznie rozwijającym się rynku usług kosmetologicznych.

Mocne strony kierunku kosmetologia CM UJK w Kielcach

 • Profesjonalnie przygotowana kadra dydaktyczna posiadająca doświadczenie zawodowe związane z kierunkiem „kosmetologia”.
 • Kierunek bardzo dobrze wpisujący się w potrzeby rynku pracy.
 • Przyjazna atmosfera studiowania.
 • Rozwinięta współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w tworzeniu koncepcji i realizacji programu studiów.
 • Nowoczesna infrastruktura dydaktyczna CM, a w szczególności bardzo dobrze wyposażone pracownie na potrzeby kształcenia kosmetologów.
 • Nowoczesna infrastruktura naukowo-badawcza CM.
 • Dobrze funkcjonujący Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • Możliwość podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej w dyscyplinie Nauki o Zdrowiu.
 • Wzrastające znaczenie wiedzy w kształtowaniu kariery zawodowej młodzieży i dorosłych.
 • Rosnący popyt na nowych, wykształconych specjalistów (kosmetologów) związany z nowoczesnymi usługami.
 • Przychylne nastawienie sektora biznesu działającego w regionie.

Szukaj