Ułatwienia dostępu

O Kierunku Wychowanie Fizyczne

Przed decyzją wyboru zawodu stoją każdego roku setki absolwentów szkół średnich.

Dlaczego warto studiować na kierunku Wychowanie Fizyczne!

Zawód nauczyciela wychowania fizycznego daje możliwość kreowania zdrowego stylu życia wśród młodego pokolenia, ale przede wszystkim bezpośredniego wpływania na  prawidłowy rozwój morfofunkcjonalny dzieci i młodzieży. Stwarza tym samym możliwość pracy z młodymi ludźmi, zapewniając prowadzenie aktywnego, zdrowego trybu życia, łączącego pracę zawodową z zainteresowaniami.

W trakcie studiów:

  • zdobędziesz wiedzę umiejętności i kompetencje społeczne w dziedzinie kultury fizycznej, dotyczące pozytywnych zachowań zdrowotnych, w tym roli aktywności fizycznej w życiu człowieka, głównie w kształtowaniu rozwoju, podtrzymywaniu właściwego poziomu sprawności psychofizycznej, doboru odpowiedniej diety;
  • zdobędziesz gruntowne przygotowanie pedagogiczne oraz kompetencje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w systemie dwustopniowym. (w formie stacjonarnej i niestacjonarnej) uprawniając do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego na każdym etapie nauczania, a także w klubach sportowych, związkach i stowarzyszeniach sportowych oraz instytucjach samorządowych i państwowych działających w obszarze kultury fizycznej. Uczelnia zapewnia doskonałe warunki do studiowania i trenowania w  nowoczesnym  Uniwersyteckim Centrum Sportu z halą do gier, salami fitness oraz laboratoriami wysiłkowymi.

Jeżeli w obszarze swoich zainteresowań  odnajdujesz aktywność fizyczną i sport to właśnie kierunek Wychowanie Fizyczne, będzie doskonałym wyborem, gdyż Nasi studenci to zarówno czynni sportowcy jak i osoby, dla których aktywność ruchowa jest życiową pasją

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok