Ułatwienia dostępu

O kierunku Położnictwo

Położnictwo to dział medycyny związany z ginekologią i zajmujący się fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Studenci kierunku w czasie studiów pozyskują specjalistyczną wiedzę dotyczącą kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, a także ginekologii i opieki nad noworodkiem. Kształcenie podzielone jest na kilka etapów i rozpoczyna się kształceniem teoretycznym, następnie realizowane są zajęcia praktyczne na trenażerach i symulatorach w centrum symulacji medycznej, a kończy zajęciami praktycznymi i praktykami zawodowymi w warunkach placówek ochrony zdrowia (oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej)

Absolwenci kierunku posiadają szczegółową wiedzę z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium. Są przygotowani do objęcia holistyczną opieką kobiety ciężarnej i rodzącej, a także położnicy i noworodka według najnowszych obowiązujących standardów. Rozpoznają i monitorują ciążę, przyjmują poród siłami natury, organizują i nadzorują opiekę położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską, wdrażają do praktyki najnowszą wiedzę, podnoszą jakość opieki położniczo-ginekologicznej, wdrażają nowe metody, techniki i rozwiązania organizacyjne.

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej, sanatoriach posiadających jednostki położnicze, administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie. Położne mogą prowadzić samodzielne, indywidualne gabinety, udzielając w nich fachowej opieki i porady czy przygotowując do porodu w szkołach rodzenia.

Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Położnictwo, a także studia trzeciego stopnia w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Szukaj