Collegium Medicum

Baner CM

Aktualności

10

Kierunków studiów

2

Instytuty

2816

Studentów

Collegium Medicum w obiektywie

Kierunki Studiów w Collegium Medicum

Struktura wydziału

talerz zawierający posiłek

Dietetyka

Kształcenie na kierunku dietetyka odbywa się w systemie dwustopniowym.
Program kształcenia na studiach I stopnia wszechstronnie przygotowuje studentów do wykonywania zawodu dietetyka. Absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i potrzebne kompetencje do edukowania w zakresie żywienia, skutecznego zastosowania dietoterapii w chorobach żywieniowozależnych oraz poradnictwa dietetycznego ...

więcej

Fizjoterapia

Jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia trwają 5 lat. Na kierunku Fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Po ukończeniu studiów będą przygotowani do umiejętności praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu, fizykoterapii i fizjoterapii klinicznej u osób chorych i niepełnosprawnych.

więcej

Kosmetologia

Kosmetologia to nowoczesny kierunek studiów, który ma na celu wykształcenie specjalistów zajmujących się poprawianiem bądź przywracaniem urody twarzy i ciała. Studia są połączeniem różnych dziedzin nauki, takich jak: dermatologia, fizjologia, chemia, bromatologia, biologia molekularna, fizykoterapia i wielu innych. ...

 

więcej
studenci wraz z wykładowcą przeprowadzają sekcję

Lekarski


Studia na kierunku Lekarskim trwają 6 lat (12 semestrów). Absolwenci kierunku Lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Po ukończeniu studiów absolwenci przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, a po jego zdaniu uzyskują prawo wykonywania zawodu  lekarza uprawniające do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich, instytucjach zajmujących się...

więcej

Pielęgniarstwo


Kierunek Pielęgniarstwo realizowany jest  w formie studiów dwustopniowych. Studia I stopnia  umożliwiają  uzyskania tytułu  licencjata pielęgniarstwa  oraz  studia II stopnia nadające tytuł magistra pielęgniarstwa
Studia przygotowują do sprawowania  profesjonalnej opieki  medycznej nad pacjentem. W ramach nabytych kompetencji absolwent pielęgniarstwa przygotowany jest do rozpoznawania potrzeb zdrowotnych ...

więcej

Położnictwo


Położnictwo to dział medycyny związany z ginekologią i zajmujący się fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Studenci kierunku w czasie studiów pozyskują specjalistyczną wiedzę dotyczącą kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, a także ginekologii i opieki nad noworodkiem. Kształcenie podzielone jest na kilka etapów i rozpoczyna się kształceniem teoretycznym ...

 

więcej

Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo medyczne to kierunek z obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Zwiększona liczba wypadków, katastrof oraz wzrost liczby zachorowani na choroby układu sercowo-naczyniowego, oddechowego i nerwowego postawił nowe wyzwania przez ratownictwem medycznym w Polsce. Opieka przedszpitalna, u pacjentów z zagrożeniem życia i zdrowia stała się kluczowym aspektem  ....

więcej

Wychowanie Fizyczne

Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w systemie dwustopniowym. (w formie stacjonarnej i niestacjonarnej) uprawniając do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego na każdym etapie nauczania. Uczelnia zapewnia doskonałe warunki do studiowania i trenowania w  nowoczesnym  Uniwersyteckim Centrum Sportu z halą do gier, salami fitness oraz laboratoriami wysiłkowymi...

 więcej

Zdrowie Publiczne

LOchrona zdrowia to rozbudowany kompleks stawiający przed pracownikami wiele interesujących wyzwań. To przestrzeń, która łączy aktywność w odtwarzaniu, utrzymaniu i promowaniu zdrowia, przy jednoczesnej wielowymiarowej komunikacji ze społeczeństwem. Wobec współczesnych złożoności problemów zdrowotnych wykraczających poza ramy medycyny, jakim jest zdrowie na poziomie populacji, zapobieganie chorobom, polepszanie jakości życia, promowanie zdrowego stylu ...

więcej

Badania i nauka

Projekty badawcze, współpraca B+R, współpraca z zagranicą.

MEDICUS

„MEDICUS - centrum symulacji medycznej UJK  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś V Wsparcie ... 

Więcej

Nowe Perspektywy

NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju ...

Więcej

MEDREH

"MEDREH – budowa i wyposażenie obiektu naukowo – dydaktycznego UJK przy Al. IX Wieków Kielc dla wsparcia wdrożenia innowacyjnych metod leczenia" Inwestycja roz...

Więcej

MEDPAT

"MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia" Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury naukowo badawczej Uniwersytetu Jana ...

Więcej

Szukaj

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok