UCHWAŁA Nr 4/2013

UCHWAŁA Nr 4/2013

Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na podstawie § 92 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się kalendarz czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Dr. hab. n. med. Wojciech Rokita prof. UJK

Załącznik do uchwały WKW UJK nr 4/2013

Kalendarz czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Wydziału Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

L.p. Data Czynność wyborcza

1

30 październik 2013 – 08 listopad 2013 r. do godziny 14.30 Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Wydziału  Nauk o Zdrowiu spośród pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych na WNoZ

2

08 listopad 2013 r. Ogłoszenie listy kandydatów na członków Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na WNoZ

3

13 listopad 2013 r. Wybory uzupełniające na członków Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na WNoZ

UCHWAŁA Nr 3/2013

UCHWAŁA Nr 3/2013

Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na podstawie § 108 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Rady Wydziału Nauk
o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Agnieszki Strzeleckiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr. hab. n. med. Wojciech Rokita prof. UJK

UCHWAŁA Nr 2/2013

Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej

Na podstawie § 91 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2012-2016 wybrany został dr hab. n. med. Wojciech Rokita prof. UJK.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr. hab. n. med. Wojciech Rokita prof. UJK

UCHWAŁA Nr 1/2013

UCHWAŁA Nr 1/2013

Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Wydziałowej Komisji Wyborczej

Na podstawie § 108 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zatwierdza wygaśnięcie mandatów: dr hab. n. med. Lesława Krwawicza prof. UJK oraz Pauliny Tedy, w których miejsce powołani zostali: dr hab. n. med. Wojciech Rokita prof. UJK oraz Dorota Połcik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr n. med. Renata Stępień

Uwaga studenci

III rok Fizjoterapia st. stacjonarne, Zajęcia z Panią dr n. med. Anną Włoch we wszystkich grupach ćwiczeniowych z przedmiotu  Fizjoterapia kliniczna w geriatrii i psychiatrii z dnia 11.12.2013 r. zostają przeniesione na dzień 29.01.2014 r.

Uwaga studenci

II rok Fizjoterapia I stopnia studia niestacjonarne

Wyniki kolokwium z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w reumatologii u Pani dr n. med. Agnieszki Nitery-Kowalik, Poprawa kolokwium odbędzie się w dniu 15.12.2013 r.

  Czytaj dalej Uwaga studenci

Uwaga studenci

I rok Fizjoterapia II stopnia st. stacjonarne, Zajęcia z Panią dr n. o kf. Małgorzatą Markowską z dnia 12.12.2013 r. zostają odwołane ze względu na organizowane szkolenie.

Uwaga studenci

III rok Fizjoterapia st. stacjonarne, Seminarium Pani dr n. o kf. Małgorzaty Markowskiej z dnia 12.12.2013 r. zostaje odwołane ze względu na organizowane szkolenie.

Uwaga Studenci

Zajęcia z Panią dr n. hum. Kazimierą Zdziebło w dniach 4.12; 12.12; 18.12 zostają odwołane. Odpracowanie zajęć:

Klasyfikacja ICNP i NANDA
gr1 – 27.11; 8.01
gr2 – 13.11; 8.01
gr3 – 13.11; 20.11

Pielęgniarstwo europejskie
ćw gr III 20.11
29.01 15:00-16:30

Ustawodawstwo zawodowe położnej – wymogi europejskie
19.11

Uwaga Studenci

Zajęcia z Panią dr n med Renatą Stępień tj. Dydaktyka medyczna (Położnictwo II rok II stopień z dnia 28.11.2012 zostały odwołane. Zajęcia zostały przeniesione na 9.01.2013 r.