Uwaga studenci I i II rok WNoZ st. stacjonarne

W związku z urlopem zdrowotnym Pani mgr Marii Kopeć zajęcia z lektoratu języka angielskiego (do końca semestru letniego 2013/2014) w zastępstwie prowadzić będą następujące osoby:

1.     Na I roku I0 studiów stacjonarnych: mgr Elżbieta Stępniewska-Dworak;

2.     Na II roku I0 studiów stacjonarnych: mgr Jarosław Białek.

Osoby zastępujące mgr M. Kopeć są odnotowane w systemie informatycznym Wirtualnej Uczelni i będą również dokonywały semestralnego zaliczenia przedmiotu.

Uwaga studenci III roku Fizjoterapii

studia I stopnia niestacjonarne: Egzamin poprawkowy z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej u Pani dr n. med. Anny Lipińskiej odbędzie się w dniu 20.02.2014 r. (czw.) o godz. 15.15 w s. 201.

Uwaga studenci III roku Fizjoterapii

studia I stopnia stacjonarne: Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej u Pani dr n. med. Anny Lipińskiej odbędzie się w dniu 13.02.2014 r. (czw.) o godz. 15.15 w s. 201. (zaliczenie pisemne)

Uwaga studenci kierunku Fizjoterapia

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Terapia manualna u Pana prof. UJK dr hab. n. med. Zbigniewa Śliwińskiego odbędą się w dniu 14.02.2014r.(pt.) o godz. 16.00 w p. 222

Egzamin

I rok Fizjoterapia II stopnia st. niestacjonarne, egzamin pisemny z przedmiotu Dydaktyka fizjoterapii u Pana mgr Marka Zięby odbędzie się w dniu 09.02.2014 r. (nd.) o godz. 11.00 s. 115. 

Godziny dziekańskie

Dnia 31.01.2014 w godzinach 13:00-15:00 dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu zarządził godziny dziekańskie.