Aktualności

Harmonogram egzaminów Rok akademicki 2013/2014, semestr letni

Rok studiów

Przedmiot

Egzaminator

Egzamin

Forma egz.

Data

godz.

sala nr

studia stacjonarne

Ratownictwo medyczne

I rok Io

Biochemia

dr Jacek Stypuła

“0” – test
I – test

16.06.2014
26.06.2014

15:30

 

Anatomia

prof. Sławomir Dutkiewicz

test

25.06.2014

9:00

 

Farmakologia

prof. UJK Ewa Orlewska

“0” – test

06.06.2014

8:00

12

II rok  Io

Język obcy

SJO

pisemny

30.06.2014

 

 

Intensywna terapia

dr Małgorzata Szerla

 

 

 

 

III rok  Io

Medycyna ratunkowa

lek. Jacek Janowski

“0” – test
I – test

18.06.2014
27.06.2014

16:00
11:00

 

Medyczne czynności ratunkowe

dr Małgorzata Knap

“0” – test
I – test

16.06.2014
26.06.2014

15:30
15:30

 

Zdrowie Publiczne

I rok Io

Nauka o człowieku – fizjologia

prof. Siarhei Panko

 

 

 

 

Kwalifikowana pierwsza pomoc

dr Kazimiera Zdziebło

“0” – test

18.06.2014

12:00

 

Patologie społeczne

prof. UJK Monika Szpringer

 

 

 

 

II rok  Io

Język obcy

SJO

pisemny

30.06.2014

 

 

Propedeytyka medycyny

prof. Grażyna Nowak-Starz

“0” – test

 

 

 

III rok  Io

Profilaktyka zakażeń
w ochronie zdrowia

dr Halina Król

termin “0” – test – odbył się 02.06.2014 r.

 

 

 

 

 

 

I rok IIo

Psychologia zdrowia

dr Danuta Kossak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II rok IIo

Organizacja i zarządzanie
w ochronie zdrowia

dr Małgorzata Starczyńska

termin “0” – odbył się

Organizacja opieki nad dziećmi
i młodzieżą w Polsce i na świecie

dr Ewa Makieła

 

 

 

 

Kierunek studiów

Przedmiot

Egzaminator

Egzamin

Forma egz.

Data

godz.

sala nr

studia niestacjonarne

Ratownictwo medyczne

I rok Io

Biochemia

dr Jacek Stypuła

“0”

08.06.2014

8:00

 

Anatomia

prof. Andrzej Wincewicz

“0”

14.06.2014

9:45

 

Farmakologia

prof. UJK Ewa Orlewska

“0” – test

06.06.2014

18:30

12

II rok  Io

Język obcy

SJO

pisemny

30.06.2014

 

 

Intensywna terapia

dr Małgorzata Szerla

 

 

 

 

Zdrowie publiczne

II rok IIo

Organizacja i zarządzanie
w ochronie zdrowia

dr Małgorzata Starczyńska

termin “0” – odbył się

Organizacja opieki nad dziećmi
i młodzieżą w Polsce i na świecie

dr Ewa Makieła

termin “0” – odbył się