erasmus

Szanowni Państwo,

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej rozpoczyna nabór studentów na studia i praktyki w zagranicznych uczelniach i instytucjach w ramach programu Erasmus+ KA103 (Kraje Programu). Rekrutacja potrwa do 31 marca 2021 r.

Wyjazdy na studia i praktyki będą realizowane w roku akademickim 2021/2022, ale mamy jeszcze miejsca dla studentów, którzy chcieliby wyjechać na praktyki latem 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy online oraz szczegółowe informacje, w tym zasady naboru i realizacji wyjazdów, znajdują się na www Erasmus+ UJK w zakładce STUDENT https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/, natomiast ogłoszenie o naborze i dane kontaktowe DWiWM można znaleźć w Aktualnościach https://erasmus.ujk.edu.pl/

Student ubiegający się o wyjazd wypełnia formularz online dla kandydatów na zagraniczne studia / praktyki oraz załącza w pliku ZIP:

  • CV w języku polskim i angielskim
  • kopię certyfikatu językowego B2 wg CEFR
  • kopię decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego i / lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku ubiegania się o wyjazd z dofinansowaniem PO WER.

Koordynator Wydziałowy dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka

Koordynatorzy Instytutowi do  kierunku;

Dr hab. n o zdr. Wioleeta Adamus-Białek, prof. UJK – kierunek Lekarski

Dr n. o zdr. Marta Kordyzon – kierunek: Zdrowie Publiczne, Ratownictwo Medyczne

Dr n. med. Renata Gałuszka – kierunek Fizjoterapia

Mgr Monika Michalak – kierunek: Kosmetologia, Dietetyka

Mgr Magdalena Lipińska-Stańczak – kierunek Wychowanie Fizyczne

Mgr Monika Olczyk – kierunek Pielęgniarstwo, Położnictwo