Narzędzia cyfrowe dla dietetyków E+DIETing_LAB Digital Lab for Education in Dietetics combining Experiential Learning and Community Service

logo projektu E+DIETing_LAB Digital Lab for Education in Dietetics combining Experiential Learning and Community Service, zawiera napis nazwy projektu oraz napis E+

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach nawiązał współpracę w międzynarodowym projekcie E+DIETing_LAB Digital Lab for Education in Dietetics combining Experiential Learning and Community Service w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa współpracy dla szkolnictwa wyższego, którego celem jest wdrożenie innowacyjnych narzędzi cyfrowych stosowanych w nauczaniu dietetyki, opartych na uczeniu się przez doświadczanie oraz z wykorzystaniem nowoczesnych i skutecznych narzędzi cyfrowych takich jak np. awatary, platforma Moodle czy sztuczna inteligencja. 

W pracach projektowych uczestniczy interdyscyplinarny zespół naukowców z 6 europejskich Uniwersytetów: Universidad Europea del Atlántico i Universidad de Valladolid z Hiszpanii, Fachhochschule St Poelten Gmbh z Austrii, Universidade do Porto z Portugalii, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen z Belgii oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Trzyletni projekt wspiera kształcenie studentów dietetyki, skuteczne diagnozowanie oraz stosowanie terapii w chorobach związanych z zaburzeniami metabolicznymi, w tym nadwagą i otyłością, wykorzystywanych w dietetyce oraz dietetyce klinicznej. W wyniku podjętych działań zostaną opracowane:

Digital Lab for Education in Dietetics (self-learning tool based on real-based cases of patients and interactions with a virtual patient) – narzędzie do samokształcenia dla studentów oparte na rzeczywistych przypadkach pacjentów i interakcji z pacjentem wirtualnym w obszarach takich jak: żywienie w cukrzycy, chorobach nowotworowych, chorobach nerek, otyłości, nadwadze, zaburzeniach odżywiania, żywienie osób starszych i dzieci.

Digital Lab for Education in Dietetics (trainer’s tool focused on Dietetic Care Process with gamification engine open to pilot patients) – narzędzie dla nauczycieli dietetyki, dzięki któremu uczący się będzie miał możliwość kontaktu z potencjalnymi pacjentami pod nadzorem opiekuna. Będzie również mógł korzystać z udogodnień takich jak generatory diet, czy cyfrowe rozwiązania służące ocenie stanu odżywienia.

Multiplier toolkit / Transfer Learning Toolkit (syllabus compiled as a guideline to implement the digital tools within the curriculum) – narzędzie do wykorzystania w europejskim szkolnictwie wyższym, obejmujące rekomendacje dotyczące edukacji w obszarze dietetyki, bazę artykułów naukowych oraz opis ścieżki działania w pracy dietetyka z wykorzystaniem wypracowanych narzędzi cyfrowych i algorytmów postępowania w kształceniu przyszłych dietetyków.

W kwietniu w Hiszpanii odbyło się spotkanie inicjujące projekt zorganizowane przez koordynatora – European Atlantic University w Santander. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach reprezentowała dr Magdalena Lelonek, pełniąca rolę kierownika zespołu projektowego UJK. Kolejne międzynarodowe spotkanie zespołu odbędzie się w Kielcach w lutym 2023 roku.

 

erasmus logo