Ułatwienia dostępu

10

Kierunków studiów

2

Instytuty

2708

Studentów

Collegium Medicum w obiektywie

Prorektor D. Kozieł wraz z wykładowcami i studentkami przed budynkiem Collegium Medicum
studenci podrzucają czapki do góry na sali w WDK
prof. S. Głuszek prof. Moryś stoją wraz z uczestnikami konkursu Golden Scapula 2023. Uczestnicy trzymają dyplomy
Dyplomatorium i czepkowanie absolwentów kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo 2023
Absolutorium kierunku lekarskiego 2023
Scapula Aurea 2023 - ogromny Sukces studentów UJK!

 

Kierunki Studiów w Collegium Medicum

talerz zawierający posiłek

Dietetyka

Kształcenie na kierunku dietetyka odbywa się w systemie dwustopniowym. Program kształcenia na studiach I stopnia wszechstronnie przygotowuje studentów do wykonywania zawodu dietetyka. Absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i potrzebne kompetencje do edukowania w zakresie żywienia ...

więcej
wysypane tabletki z szklanej butelki

Farmacja

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 lipca 2023 roku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymał pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku farmacja. Decyzja ta wynika z pozytywnych opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej ...

więcej
Fizjoterapeuta siedzi z dzieckiem na podłodze, widać zabawki dziecięce

Fizjoterapia

Jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia trwają 5 lat. Na kierunku Fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Po ukończeniu studiów będą przygotowani do umiejętności praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu ...

więcej
Napis Nowość Inżynieria Biomedyczna oraz widać kości

Inżynieria Biomedyczna

Inżynieria biomedyczna jest pierwszym interdyscyplinarnym kierunkiem studiów w Collegium Medicum uruchomionym wspólnie z Politechniką Świętokrzyską począwszy od roku akademickiego 2022/2023. Studia mają charakter Studia mają charakter praktyczny i obejmują 3,5 roku (7 semestrów). ...

więcej
pacjent podczas zabiegu na twarz, pacjent leży, na twarzy ma maseczkę i czepak na włosach

Kosmetologia

Kosmetologia to nowoczesny kierunek studiów, który ma na celu wykształcenie specjalistów zajmujących się poprawianiem bądź przywracaniem urody twarzy i ciała. Studia są połączeniem różnych dziedzin nauki, takich jak: dermatologia, fizjologia, chemia, bromatologia, biologia molekularna, fizykoterapia i wielu ...

więcej
studenci wraz z wykładowcą przeprowadzają sekcję

Lekarski

Studia na kierunku Lekarskim trwają 6 lat (12 semestrów). Absolwenci kierunku Lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza. Po ukończeniu studiów absolwenci przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, a po jego zdaniu uzyskują prawo wykonywania zawodu lekarza uprawniające do podjęcia ...

więcej
Na auli w CM siedzą studentki ubrane w stroje pielęgniarek

Pielęgniarstwo

Kierunek Pielęgniarstwo realizowany jest w formie studiów dwustopniowych. Studia I stopnia umożliwiają uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa oraz studia II stopnia nadające tytuł magistra pielęgniarstwa. Studia przygotowują do sprawowania profesjonalnej opieki medycznej nad pacjentem ...

więcej
kobieta wciąży z odkrytym brzuchem leży podczas badania

Położnictwo

Położnictwo to dział medycyny związany z ginekologią i zajmujący się fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Studenci kierunku w czasie studiów pozyskują specjalistyczną wiedzę dotyczącą kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, a także ginekologii i opieki nad noworodkiem. Kształcenie podzielone jest na kilka ...

więcej
ratownik medyczny podczas badania, widać sprzęt medyczny

Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo medyczne to kierunek z obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Zwiększona liczba wypadków, katastrof oraz wzrost liczby zachorowani na choroby układu sercowo-naczyniowego, oddechowego i nerwowego postawił nowe wyzwania przez ratownictwem medycznym w Polsce ...

więcej
na hali siatkarze grają mecz

Wychowanie Fizyczne

Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w systemie dwustopniowym. (w formie stacjonarnej i niestacjonarnej) uprawniając do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego na każdym etapie nauczania. Uczelnia zapewnia doskonałe warunki do studiowania i trenowania w nowoczesnym Uniwersyteckim ...

więcej
mapa Polski, wykresy, stetoskop,  klawiatura

Zdrowie Publiczne

Ochrona zdrowia to rozbudowany kompleks stawiający przed pracownikami wiele interesujących wyzwań. To przestrzeń, która łączy aktywność w odtwarzaniu, utrzymaniu i promowaniu zdrowia, przy jednoczesnej wielowymiarowej komunikacji ze społeczeństwem. Wobec współczesnych złożoności problemów ...

więcej

Badania i nauka

Projekty badawcze, współpraca B+R, współpraca z zagranicą.

MEDICUS

„MEDICUS - centrum symulacji medycznej UJK". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ... 

Więcej

Nowe Perspektywy

"NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach".
Numer i nazwa Osi priorytetowej: "III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju." ...

Więcej

Okno Na Świat

"Projekt OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Więcej

MEDPAT

"MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia" Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury naukowo badawczej Uniwersytetu Jana ...

Więcej

logo studia z przyszloscia2022
Kierunek dietetyka (studia I oraz II stopnia) uzyskał Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” 2022

Program kształcenia na studiach I stopnia wszechstronnie przygotowuje studentów do wykonywania zawodu dietetyka. Absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i potrzebne kompetencje do edukowania w zakresie żywienia, skutecznego zastosowania dietoterapii w chorobach żywieniowozależnych oraz poradnictwa dietetycznego. Absolwenci uzyskają stopień licencjata oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną, zarówno w zakresie oceny stanu zdrowia i wspomagania leczenia chorób powstałych w wyniku nieprawidłowego żywienia. Podczas studiów I stopnia, studenci mają możliwość wyboru realizacji przedmiotów z zakresu żywienia dzieci i młodzieży lub osób dorosłych, w tym seniorów.

Studia II stopnia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunku dietetyka. Absolwenci uzyskają najwyższe kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu dietetyka. Studenci nabywają pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną z dietetyki, poszerzoną o specjalistyczny obszar dietetyki klinicznej i sportowej. Uzyskując tytuł magistra dietetyki zostaną specjalistami w zakresie poradnictwa dietetycznego oraz opracowywania diet leczniczych.

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok