Ułatwienia dostępu

Konferencja naukowa: „Spotkania na granicy – Prawo ochrony środowiska i zdrowie”

Szanowni Państwo,

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z Fundacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” oraz Kołem Naukowym Prawa Ochrony Środowiska zapraszają na organizowaną w dniu 13 marca 2023 r. konferencję naukową: „Spotkania na granicy – Prawo ochrony środowiska i zdrowie”.

Liczymy na to, że organizowane wydarzenie będzie nie tylko okazją do spotkania specjalistów, ale również pozwoli na podjęcie szerokiej dyskusji na temat wyzwań związanych z ochroną środowiska, jej wpływem na zdrowie i jakość życia człowieka.

Podstawowym celem konferencji będzie zidentyfikowanie aktualnych problemów ochrony środowiska w ujęciu multidyscyplinarnym. Problematyka poszczególnych zagrożeń środowiska będzie omawiana z prawnego, medycznego i technicznego (w niektórych przypadkach przyrodniczego) punktu widzenia. Należy podkreślić jak ważne jest zidentyfikowanie zagrożeń, skutków ich wystąpienia dla życia i zdrowia człowieka w aspekcie obowiązującego prawodawstwa w tym zakresie.

Podsumowanie konferencji:

Podstawowym celem konferencji „Spotkania na granicy – prawo ochrony środowiska i zdrowie” było zidentyfikowanie aktualnych problemów ochrony środowiska w ujęciu multidyscyplinarnym. Problematyka poszczególnych zagrożeń środowiska była omawiana z prawnego, medycznego i technicznego (w niektórych przypadkach przyrodniczego) punktu widzenia. Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, wśród których znaleźli się m.in. lekarze, pracownicy naukowi, reprezentanci organów administracji publicznej, radcowie i adwokaci, a także doktoranci i studenci. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 14 ośrodków naukowych.

Zorganizowane wydarzenie było nie tylko okazją do spotkania specjalistów, ale również pozwoliło na podjęcie dyskusji na tematy niezwykle ważne nie tylko prawnie, ale też społecznie, tak w kraju jak i za granicą. Liczymy, że wydarzenie to przyczyni się do dalszej szerokiej współpracy między ośrodkami naukowymi i zaowocuje wymiernymi efektami w postaci projektów badawczych.

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok