Ułatwienia dostępu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ODGRYWANIE ROLI PACJENTA STANDARYZOWANEGO/SYMULOWANEGO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT:
ODGRYWANIE ROLI PACJENTA STANDARYZOWANEGO/SYMULOWANEGO
na zajęciach praktycznych dla studentów/ek Ratownictwa Medycznego
pn.: „LETNIA SZKOŁA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO”
w ramach projektu „Okno na Świat– zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego

Zapraszamy do składania ofert na odgrywanie roli pacjenta standaryzowanego/symulowanego podczas zajęć praktycznych pn.: „Letnia Szkoła Ratownictwa Medycznego” realizowanych dla studentów/ek Ratownictwa Medycznego w ramach projektu „Okno na Świat – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” o numerze POWR.03.05.00-00-ZR24/18 Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach Letniej Szkoły Ratownictwa Medycznego studenci Collegium Medicum kierunku Ratownictwo Medyczne będą podnosić swoje kompetencje zawodowe trenując scenariusze skomplikowanych przypadków medycznych na symulatorach i z udziałem pacjentów standaryzowanych.

Odgrywanie roli pacjenta standaryzowanego podczas realizacji zajęć w ramach Letniej Szkoły Ratownictwa Medycznego polegać ma na naśladowaniu/symulowaniu specyficznych sytuacji klinicznych, określonych w opracowanym wcześniej przez specjalistów scenariuszu zajęć (scenariuszu określonego przypadku medycznego), odgrywając rolę stosownie do sytuacji i potrzeb nakreślonych w danym scenariuszu.

Osoba wykonująca usługę zobowiązuje się:

  • podporządkować i w praktyce stosować się do obowiązujących w Uniwersytecie wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności dotyczących przebiegu zadania w ramach Letniej Szkoły Ratownictwa Medycznego;
  • odegrać rolę pacjenta standaryzowanego na zajęciach, zgodnie ze scenariuszem zajęć;
  • poddania się zabiegom w celu realistycznego przygotowania pacjenta standaryzowanego i jego charakteryzacji do odpowiedniej roli.

WYMAGANIA DLA PACJENTA STANDARYZOWANEGO:

Osoba w przedziale wiekowym 18-50 lat, która posiada wykształcenie medyczne lub jest w trakcie jego uzyskiwania, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, u której nie występują przeciwwskazania do odgrywania roli pacjenta symulowanego/ standaryzowanego, które dotyczą zaburzeń psychicznych.

Wymagana liczba pacjentów standaryzowanych: min. 2 osoby - maks. 4 osoby (1 osoba może złożyć ofertę na min. 12 godz. dydaktycznych - maks. 24 godziny dydaktyczne)

Czas zaangażowania dla jednej osoby: min. 12 godzin dydaktycznych (4 godziny dziennie przez 3 dni) – maks. 24 godziny dydaktyczne (8 godzin dziennie przez 3 dni)

Maksymalna stawka wynagrodzenia za godzinę dla pacjenta symulowanego: 25 zł brutto

Termin i miejsce realizacji zamówienia: 5, 6, 7 maja 2023 r.

budynek Collegium Medicum UJK wraz z jego otoczeniem

Osoby chętne proszone są o złożenie wypełnionego formularza do Biura Projektu, tj. do pokoju nr 2/19 budynek D Collegium Medicum UJK lub podpisanego i zeskanowanego pod adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 24.04.2023r. do godziny 12:00.

O wyborze kandydata decydują w następującej kolejności:

  • fakt spełnienia wymaganych w ogłoszeniu kryteriów,
  • proponowana kwota usługi, skalkulowana za 1 godzinę
  • kolejność zgłoszeń (w przypadku ofert spełniających kryteria i w tej samej proponowanej kwocie/stawce za godzinę) 

Z wybranymi kandydatami zostanie podpisana umowa.

Plików:
Data-7878czwartek, 20 kwiecień 2023 12:12
Wielkość pliku-7878 5.26 MB
Pobierz-7878 130

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok