Ułatwienia dostępu

Zdrowe i bezpieczne wakacje - 2023

Wydarzenie Profilaktyczno – Edukacyjne „Zdrowe i bezpieczne wakacje - 2023

 PROGRAM WYDARZENIA:

Organizator: Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Termin: 16 czerwca 2023 r. godz. 9:00 -14:00

Miejsce wydarzenia: Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu

Uczestnicy: dzieci i młodzież z terenu województwa świętokrzyskiego

Działania proponowane przez instytucje biorące udział w wydarzeniu:

 1. Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu zaplanowało stoisko edukacyjne na którym będzie można:
 • zgłębić tajniki biobankowania,
 • zapoznać się z urządzeniem o nazwie DECAPPER,
 • poznać odczyn ph różnych substancji,
 • wziąć udział w wyjątkowych warsztatach naukowych dla młodzieży,
 • wziąć udział konkursach z nagrodami,
 • do dyspozycji uczestników wydarzenia zostaną udostępnione Ogrody Doświadczeń, Ogrody Włoskie oraz możliwość zwiedzenia Centrum Nauki Leonardo da Vinci i Dworu Starostów Chęcińskich.
 1. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach zaplanował stoisko edukacyjno - profilaktyczne na którym będzie można:
 • uzyskać informację na temat programów profilaktycznych refundowanych przez NFZ tj. program profilaktyki raka piersi, program profilaktyki raka szyjki macicy czy program profilaktyki raka jelita grubego,
 • uzyskać informację dostępnych ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w województwie świętokrzyskim,
 • uzyskać informacje o cyklicznych Środach z Profilaktyką, gdzie przekazywane są informacje o profilaktyce w różnych aspektach życia,
 • zapoznać się z programem profilaktyczno-treningowym „8 Tygodni do Zdrowia”
 • zapoznać się z bezpłatnym portalem DIETY.NFZ.GOV.PL,
 • skorzystać z wagi z profesjonalnym analizatorem medycznym, która nie tylko mierzy ciężar ciała, ale także określa jego skład i masę oraz odczytuje faktyczny, metaboliczny wiek osoby badanej,
 • uzyskać informację o bezpłatnej aplikacji moje IKP i moje FIZJO,
 • wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz uzyskać informacje o zaletach posiadania karty podczas podróży.
 1. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zaplanowało stoisko edukacyjne na których będzie można:
 • zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
 • skorzystać z porad specjalistów na temat prawidłowej postawy ciała, która jest warunkiem prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego.
 1. Wojewódzka Komenda Policji w Kielcach zaplanowała stoisko edukacyjne, na którym będzie można:
 • przeprowadzić symulację skutków używania narkotyków (narkogogle),
 • przeprowadzić symulację skutków używania alkoholu (alkogogle),
 • zapoznać się z policyjnymi pojazdami (radiowóz, motocykl),
 • zapoznać się z metodami kryminalistycznymi (daktyloskopia),
 • wziąć udział w zabawach edukacyjno – profilaktycznych (dzieci).
 1. Uzdrowisko Busko – Zdrój S.A. w Busku – Zdroju włączyło się aktywnie w akcję edukacyjno – profilaktyczną poprzez przekazanie wody mineralnej dla uczestników wydarzenia:
 1. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zaplanował stoisko informacyjno -  edukacyjne na którym będzie można:
 • zapoznać się z materiałami edukacyjnymi na temat bezpieczeństwa podczas, wykonywania prac sezonowych na terenach wiejskich,
 • uzyskać porady prawne nt. prawa pracy podczas podejmowanej pracy sezonowej,
 • wziąć udział w grach i zabawach na temat bezpieczeństwa podczas wakacji.
 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach zaplanowała stoisko edukacyjne, na którym będzie można:
 • skorzystać z poradnictwa związanego z profilaktyką chorób odkleszczowych,
 • skorzystać z edukacji w zakresie bezpiecznych zachowań podczas wakacji.
 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach zaplanował stoisko edukacyjne, na którym będzie można:
 • sprawdzić działanie pasów bezpieczeństwa w trakcie pozorowanego dachowania pojazdu.
 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze zaplanował stoisko edukacyjne, na którym będzie można:
 • skorzystać z indywidualnej edukacji z zakresu zachowań prozdrowotnych i  antyzdrowotnych oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
 1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zaplanowało stoisko edukacyjne na którym będzie można:
 • zapoznać się z materiałami edukacyjno - promocyjnymi nt. krwiodawstwa,
 • skorzystać z edukacji indywidualnej,
 • zapoznać się z pojemnikiem pokazowym do poboru krwi.
 1. Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaplanowało stoisko edukacyjne na którym będzie można:
 • zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

PLAKAT ZDROWE I BEZPIECZNE WAKACJE 2023

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok