Ułatwienia dostępu

Stypendia powiatu strzyżowskiego dla studentów kierunku lekarskiego

W imieniu władz Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zachęcamy studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum UJK do wzięcia udziału w powiatowym programie stypendialnym. Termin składania wniosków upływa 29 września 2023 r.

Podstawowym warunkiem przyznania stypendium jest status studenta w roku akademickim 2023/2024 na co najmniej IV roku studiów oraz zobowiązanie się stypendysty do odbycia stażu podyplomowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzyżowanie, a także podjęcie pracy w ZOZ Strzyżów przez określony w warunkach naboru okres (uzależniony od okresu pobierania stypendium).

Wysokość stypendium to 2000 zł miesięcznie (przez 9 miesięcy w danym roku studiów). Osoba, która ubiega się o stypendium nie musi pochodzić z powiatu strzyżowskiego, ani być jego mieszkańcem.

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi dokumentami są dostępne na stronie powiatu: www.strzyzowski.pl (Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka „Stypendia”) oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie pod numerem tel.: 17 2765 000 wew. 38.

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok