Ułatwienia dostępu

Wirtualni Pacjenci w ramach projektu E+DIETing_LAB

Stymulacja studentów i utrzymanie ich zaangażowania w prezentowane treści to nieustanna walka, z którą borykają się wykładowcy. Ponieważ przyszłe pokolenia studentów to „cyfrowi tubylcy”, przyzwyczajeni do stymulujących treści i zajęć dostępnych na wyciągnięcie ręki, wykładowcy coraz częściej włączają elementy cyfrowe do swoich programów nauczania. Ta innowacja może być przyszłością uczenia się.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego właśnie rozpoczyna pierwsze interakcje studentów z nowym narzędziem służącym do samokształcenia, stworzonym w międzynarodowym projekcie E+DIETing_LAB Digital Lab for Education in Dietetics combining Experiential Learning and Community Service w ramach Programu Erasmus+. Celem, którego jest wdrożenie innowacyjnych narzędzi cyfrowych stosowanych w nauczaniu na kierunku Dietetyka, które oparte jest na uczeniu się przez doświadczanie z wykorzystaniem nowoczesnych i skutecznych narzędzi cyfrowych takich jak np. awatary, boty i sztuczna inteligencja.  

Interdyscyplinarny zespół naukowców z 6 europejskich Uniwersytetów: Universidad Europea del Atlántico i Universidad de Valladolid z Hiszpanii, Fachhochschule St Poelten Gmbh z Austrii, Universidade do Porto z Portugalii, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen z Belgii oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zakończył pierwszy etap projektu. W wyniku podjętych działań zostało opracowane Digital Lab for Education in Dietetics (self-learning tool based on real-based cases of patients and interactions with a virtual patient) – narzędzie do samokształcenia dla studentów oparte na rzeczywistych przypadkach pacjentów i interakcji z pacjentem wirtualnym w obszarach takich jak: żywienie w cukrzycy, chorobach nowotworowych, chorobach nerek, otyłości, nadwadze, zaburzeniach odżywiania, żywienie osób starszych i dzieci.

Studenci III roku kierunku Dietetyka od 1.12.2023 rozpoczęli pracę z narzędziem oraz doskonalenie technik przeprowadzania wywiadów żywieniowych z pacjentami. Do dyspozycji studentów udostępniono 5 Botów (przypadków klinicznych) reprezentujących różne jednostki chorobowe, których podstawą leczenia jest modyfikacja diety i nawyków żywieniowych. Każdy student po przeprowadzeniu wywiadu żywieniowego z „pacjentem” ocenia jego sposób żywienia, najczęściej popełnianych błędów i związanego z nimi ryzyka dla zdrowia. Na podstawie udzielonych odpowiedzi aplikacja generuje raport końcowy dzięki, któremu student wie, jakie popełnił błędy i czy jego diagnoza i zalecany sposób dietoterapii były prawidłowe.

na ekranie laptopa są 4 osoby, pacjenci

ekran monitora i kobieta siedzi tyłem

studentki siedzą w sali komputerowej

dwie studentki i dwa komputery

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok