Ułatwienia dostępu

22 grudnia dniem rektorskim

Decyzją prof. dr. hab. Stanisława Głuszka, rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustanawia się dzień 22 grudnia 2023 roku (piątek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szukaj