Ułatwienia dostępu

Projekt E+DIETing_LAB Digital Lab for Education in Dietetics combining Experiential Learning and Community Service w ramach Programu Erasmus+

W dniach 22-23 kwietnia w Portugalii odbyło się kolejne spotkanie partnerów międzynarodowego projektu: E+DIETing_LAB Digital Lab for Education in Dietetics combining Experiential Learning and Community Service w ramach Programu Erasmus+.

Partnerstwa współpracy dla szkolnictwa wyższego, którego celem jest wdrożenie innowacyjnych narzędzi cyfrowych stosowanych w nauczaniu dietetyki, opartych na uczeniu się przez doświadczanie oraz z wykorzystaniem nowoczesnych i skutecznych narzędzi cyfrowych.

W pracach projektowych uczestniczył interdyscyplinarny zespół naukowców z 6 europejskich Uniwersytetów: Universidad Europea del Atlántico i Universidad de Valladolid z Hiszpanii, Fachhochschule St Poelten Gmbh z Austrii, Universidade do Porto z Portugalii, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen z Belgii oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, który reprezentowała dr Agata Bujak-Krzemińska, pełniąca rolę kierownika zespołu projektowego UJK. W ramach dotychczasowych prac projektowych zostało przygotowane narzędzie Digital Lab for Education in Dietetics (self-learning tool based on real-based cases of patients and interactions with a virtual patient) – do samokształcenia dla studentów oparte na interakcji z BOTem odzwierciedlającym rzeczywistych przypadkach pacjentów i interakcji z pacjentem wirtualnym w obszarach takich jak: żywienie w cukrzycy, chorobach nowotworowych, chorobach nerek, otyłości, nadwadze, zaburzeniach odżywiania, żywienie osób starszych i dzieci. Narzędzie przeszło fazę testowania przez studentów, która rozpoczęła się w listopadzie 2023 r. i do chwili obecnej wzięło w niej udział 605 studentów. W ramach projektu została również przygotowana Wirtualna Przychodnia, w której pod nadzorem wykładowcy studenci mogą przeprowadzać wywiady żywieniowe z potencjalnymi pacjentami.

Kolejne międzynarodowe spotkanie zespołu odbędzie się w Austrii w listopadzie 2024 roku.

https://virtual-patient.edietinglab.eu/#portfolio

https://clinic.edietinglab.eu/

Spotkanie w Portugalii

Spotkanie w Portugalii
a46d1c0f c49e 469b 958e 935deb768826
f39369e1 15e3 4325 b53a a042e8316914 

Szukaj