Ułatwienia dostępu

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW na udostępnienie jednostek organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Kielcach

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

na  udostępnienie jednostek  organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  Kielcach w celu wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń medycznych w tym w zakresie: praktyk zawodowych i realizacji zajęć praktycznych (w tym praktycznego nauczania klinicznego)

 

W związku z organizacją  kształcenia praktycznego przez Collegium Medicum UJK w roku akademickim 2022/2023 zapraszamy podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania wniosków na  udostępnienie jednostek  organizacyjnych na rzecz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  Kielcach w celu wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń medycznych w tym w zakresie: praktyk zawodowych i realizacji zajęć praktycznych (w tym praktycznego nauczania klinicznego)  na kierunkach:

 •  lekarski,
 •  pielęgniarstwo,
 •  położnictwo,
 •  fizjoterapia,
 •  ratownictwo medyczne,
 •  zdrowie publiczne,
 •  dietetyka,

 

Warunki złożenia wniosku

Podmiotami aplikującymi  o przyjęcie studentów mogą być wyłącznie podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego, w szczególności szpitale, podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz hospicja, których specyfika pozwala na osiągnięcie efektów uczenia się określonych przepisami rozporządzenia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2021, poz.755).

 

Podmioty lecznicze, o których mowa wyżej muszą spełniać łącznie następujące wymogi:

 • posiadać odpowiednią  infrastrukturę pozwalającą na osiągnięcie efektów uczenia studentów zgodnie ze standardami kształcenia,
 • ze względu na swoją specyfikę oraz liczbę udzielanych przez nie świadczeń zdrowotnych, zapewniają studentom możliwość osiągnięcia efektów uczenia,
 • zapewnią  studentom bezpośredni dostęp do pacjentów, w tym pacjentów leczonych ambulatoryjnie, z chorobami ostrymi oraz przewlekłymi, które są ujęte w treściach kształcenia przypisanych do zajęć lub grup zajęć danego kierunku,
 • dysponują odpowiednią grupą  osób, posiadających kompetencje zawodowe lub naukowe oraz doświadczenie w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć,  przy czym opiekunem praktyk na kierunkach pielęgniarstwo/położnictwo/fizjoterapia/lekarski może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie, prawo wykonywania zawodu i minimum 3 letni staż pracy.

Wszystkie podmioty spełniające wskazane wyżej wymogi mogą zgłaszać wnioski w zakresie realizacji  zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń medycznych.

Wnioski są rozpatrywane do czasu wyczerpania limitu zapotrzebowania na realizację zadań dydaktycznych.

Kwalifikacji wniosków  dokonuje się w oparciu o bieżące zapotrzebowanie dla danego kierunku na realizacje praktyk i zajęć praktycznych zgodnie z harmonogramami ustalonymi przez Uczelnię w danym roku akademickim.

Termin wykonania:  rok akademicki 2022/2023,

Finansowanie

Zgodnie z art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2021, poz. 711), z podmiotem spełniającym wskazane wyżej wymogi Uczelnia podpisze stosowaną umowę i przekaże określone środki finansowe na realizację zajęć dydaktycznych i badawczych na warunkach w niej określonych. Wzór umowy do pobrania: Załącznik nr. 1.

Termin składania wniosków: termin składania wniosków upływa wraz z wyczerpaniem limitu  miejsc koniecznych/niezbędnych do zrealizowania całości praktyki i zajęć praktycznych/klinicznych przez studentów na poszczególnych kierunkach.

Wnioski prosimy przesyłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki:

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Plików:
Data-6662piątek, 22 lipiec 2022 13:15
Wielkość pliku-6662 138 KB
Pobierz-6662 77

Załącznik nr 2 Wniosek

Data-6663piątek, 22 lipiec 2022 13:15
Wielkość pliku-6663 144.5 KB
Pobierz-6663 77

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok