Ułatwienia dostępu

Stypendia dla kształcących się w kierunkach pielęgniarskich, położniczych i lekarskich

Zarząd Powiatu Słupeckiego podjął decyzję, by przyznać stypendia dla osób kształcących się w szkołach wyższych w kierunkach pielęgniarstwa, położnictwa, bądź w kierunkach lekarskich. Tym samym:

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów III roku studiów uczelni wyższej pierwszego stopnia lub I i II roku studiów uczelni wyższej drugiego stopnia kształcących się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym. Stypendium ma charakter finansowy i przyznawane jest na dany rok akademicki, tj. na okres 9 miesięcy, począwszy od 1 października 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku w maksymalnej wysokości 800,00 złotych miesięcznie. Wysokość stypendium może być uzależniona od zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Jednym z warunków przyznania stypendium jest zobowiązanie do pracy w SP ZOZ w Słupcy na okres min. trzech lat, po zakończeniu studiów. 
szczegóły, uchwała, regulamin, dokumentacja: Uchwała 426 2022 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów kształcących się w uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym

2. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Stypendium ma charakter finansowy i przyznawane jest na okres maksymalnie 18 miesięcy, tj. od dnia 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. oraz od dnia 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. w maksymalnej wysokości 2.000,00 złotych miesięcznie i może być uzależnione od zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Jednym z warunków przyznania stypendium jest zobowiązanie do pracy w SP ZOZ w Słupcy na okres min. trzech lat, po zakończeniu studiów.
szczegóły, uchwała, regulamin, dokumentacja: Uchwała 427 2022 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształtujących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok