Ułatwienia dostępu

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Dietetyka

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Dietetyka uzyskuje pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i

chorego oraz profilaktyki i dietoterapii. W czasie studiów uzyska wiedzę, umiejętności i kompetencje  społeczne niezbędne m.in. do:

 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności (osób zdrowych i osób chorych) opartego na podstawach naukowych,
 • przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli,
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • zapobiegania chorobom i dietoterapii,
 • doradztwa dietetycznego i suplementacji dla sportowców i klubów sportowych opartych na podstawach naukowych i zgodnych ze stanem aktualnej wiedzy,
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami systemu HACCP,
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku, płci i stanu zdrowia pacjentów,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej,
 • pracy jako specjalista w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,
 • pracy w działach higieny żywności i żywienia zbiorowego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • pracy związanej z produkcją żywności,
 • nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.
 • kierowania zespołem i współpracy z przedstawicielami innych zawodów medycznych i pracownikami administracji ochrony zdrowia w celu prowadzenia edukacji żywieniowej i profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych w społeczności lokalnej,
 • zarządzania placówkami prowadzącymi poradnictwo dietetyczne.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Dietetyka

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Dietetyka uzyskuje zaawansowaną wiedzę  i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób dietozależnych. W czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:

 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
 • przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet,
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • zapobiegania chorobom dietozależnym,
 • prowadzenia własnej firmy cateringowej,
 • doradztwa dietetycznego dla sportowców i klubów sportowych,
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami systemu HACCP,
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej,
 • pracy jako specjalista w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,
 • nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi pacjentami,
 • pracy w działach higieny żywności i żywienia zbiorowego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • pracy związanej z produkcją żywności,
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym  i międzynarodowym.

Przez sześć semestrów student zdobywa umiejętność przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia, niedożywienia szpitalnego oraz obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia. Poznaje zasady prawidłowego żywienia oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów. Analizuje stan odżywienia, sposoby żywienia i zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów oraz wymogi stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Jednocześnie jest specjalistą w zakresie planowania i wprowadzania opartego o podstawy naukowe żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności, profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych.

Ważnym elementem kształcenia jest przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia  i systematycznego doskonalenia zawodowego.

Szukaj