Aktualności

UWAGA STUDENCI POBIERAJĄCY STYPENDIUM!

Od dnia 1.03.2016 do dnia 11.03.2016, w godzinach pracy Dziekanatu, będą wydawane decyzje o stypendium na semestr letni osobom, które złożyły stosowne oświadczenie.

Odbiór decyzji będzie możliwy wyłącznie osobiście, za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.

Spotkanie organizacyjne dla studentów kierunku lekarskiego chcących wziąć udział w zajęciach Wychowania fizycznego odbędzie się w dniu 23 luty o godz. 17:00 na hali sportowej Centrum Rekreacji i Sportu UJK w Kielcach ul. Świętokrzyska 21 H ki

,,Leczenie ran przewlekłych jako problem interdyscyplinarny”

Instytut Nauk Medycznych, Wydział  Lekarski  i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają zainteresowanych lekarzy i pielęgniarki na konferencję naukowo-szkoleniową pt. ,,Leczenie ran przewlekłych jako problem interdyscyplinarny” , która odbędzie się 19 lutego w sali wykładowej Wydziału, al. IX Wieków Kielc 19A,  wejście od ulicy Radiowej.

Czytaj dalej ,,Leczenie ran przewlekłych jako problem interdyscyplinarny”