Aktualności

Immatrykulacja na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Uroczystość odbędzie się 10 października 2016 r. o godz. 12:00

w Auli 0/13 w budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

przy al. IX Wieków Kielc 19a (wejście od ul. Radiowej)

 

Program uroczystości:

 • Hymn państwowy
 • Powitanie zaproszonych gości
 • Wystąpienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Marianny Janion
 • Immatrykulacja
 • Immatrykulacja doktorantów
 • Gaudeamus
 • Wystąpienie zaproszonych gości
 • Wykład inauguracyjny dr hab. n. med. Marcina Sadowskiego

Rozwój, osiągnięcia i perspektywy współczesnej kardiologii.
The development, achievements and future perspectives of modern cardiology.

 • Zakończenie uroczystości.

Uwaga studenci!

Lektorat języka angielskiego z Panem mgr Waldemarem Baranem
z dnia 07.10.2016 r. (pt.) zostaje odwołany
z powodu choroby pracownika.
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania

Informacja

W dniach od 25.07.2016 do 13.09.2016r. pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz dydaktyczni Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu przebywają na urlopach wypoczynkowych.

Wydziałowa akcja oddawania krwi

9 czerwiec (czwartek) 2016
godz. 10:00 -14.00
s. 1 i 11 (stary budynek)

Szanowny Krwiodawco, po oddaniu krwi otrzymasz:

 • zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w miejscu pracy/nauki
 • 8 czekolad (wartość kaloryczna 4.500 kilokalorii)
 • zaświadczenie uprawniające do otrzymania 30 dniowego biletu (poproś w Rejestracji o wydanie takiego zaświadczenia a następnie udaj się do Punktu Sprzedaży Biletów ZTM na ul. Głowackiego 4 w Kielcach.
 • w RCKiK po trzech dniach od oddania krwi, bezpłatne wyniki badań: morfologii krwi (1 raz w roku), markerów wirusów HBV, HCV, HIV, testu kiłowego, grupy krwi w układzie ABO i czynnika Rh oraz Legitymację Honorowego Dawcy Krwi potwierdzającą oddanie krwi
 • zaświadczenie do Urzędu Skarbowego celem odliczenia rocznej darowizny oddanej krwi od podstawy opodatkowaniu

Wszyscy studenci, którzy oddadzą krew wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród!

Do udziału w akcji zachęcają:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ośrodek Dawców Szpiku www.rckik-kielce.com.pl
Studenckie Koło Wolontariatu działające na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu
Studencki Klub Honorowych Dawców Krwi