Aktualności

Spotkanie organizacyjne

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku odbędzie się w dn. 01.10.2013 r. (wtorek) 

Pielęgniarstwo   – st. stacjonarne I stopnia
Położnictwo       – st. stacjonarne I stopnia
godz.  10:00
godz.  12:00
sala     12
sala   101

Po spotkaniu organizacyjnym przewidziane są zajęcia.

Uwaga studenci Pielęgniarstwa I rok – st. niestacjonarne II stopnia

Ostateczny termin zaliczenia dla osób, które nie uzyskały zaliczenia z przedmiotu Anestezjologia i Pielęgniarstwo w anestezjologii odbędzie się w dniu 7.02.2013 r. (czwartek) o godz. 18:00 w s. 118.

Ostateczny termin zaliczenia testowego dla osób, które nie uzyskały zaliczenia z przedmiotu Wykład monograficznyodbędzie się w dniu 8.02.2013 r.(piątek) o godz. 12:00 w s. 115(do zaliczenia mogą przystąpić jedynie osoby, które nie mają zaliczenia z przedmiotu)