Aktualności

Egzamin

Kierunek: Zdrowie publiczne – st. stacjonarne I stopnia – I rok
Przedmiot: Nauka o człowieku – Anatomia
Prowadzący: Prof. UJK dr hab. n. med. Maciej Kielar
Termin: 06.02.2015 (piątek)                  10:00    s. 101

Zaliczenie

Przedmiot: Wykład monograficzny z zakresu ratownictwa medycznego 
Prowadzący: Prof. Sławomir Dutkiewicz
Termin: 06.02.2015 (piątek)                  08:00 – 10:00             p. 117

Egzaminy / Zaliczenia

Ratownictwo medyczne  – st. stacjonarne I stopnia

Fizjologia – egzamin

Prowadzący: dr Justyna Klusek

I termin            –           03.02.2015 r., godz. 10.00, s. 201/12

II termin           –           10.02.2015 r., godz. 10.00, s. 201/12

 

Ratownictwo medyczne  – st. niestacjonarne I stopnia

Fizjologia – egzamin

Prowadzący: dr Justyna Klusek

„0” termin         –           17.01.2015 r.  godz. 10.30

ZIMOWY OBÓZ SPRAWNOŚCIOWY

dla kierunku Ratownictwo medyczne – II rok ROK AKADEMICKI 2014/2015

Terminy:

  • 15-22.02.2014 r. – (st. stacjonarne)
  • 22.02. – 01.03.2014 r. – (studia niestacjonarne) 

Studenci III roku, którzy na II roku nie zrealizowali obozu sprawnościowego (zimowego lub letniego), zobowiązani są do uczestnictwa w obozie sprawnościowym w bieżącym roku akademickim. Zapisy na obozy prowadzi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Kościuszki 13 Informacji dot. realizacji obozu sprawnościowego udziela Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: tel. 41 349-68-15

Uwaga studenci

W dniach 01.12.-05.12.2014 r. zajęcia z języka niemieckiego z mgr Mariola Słowińską zostały odwołane z powodu choroby pracownika.