Lekarski

Opiekunowie praktyk na Kierunku Lekarskim

Lek  Łukasz Władyszewski – Opiekun praktyk IV i V roku na kierunku Lekarskim, studia stacjonarne i niestacjonarne

Lek Jakub Spałek – Opiekun praktyk I, II i III roku na kierunku Lekarskim, studia stacjonarne i niestacjonarne

Lek Michał Bączek – Opiekun praktyk na kierunku English Division

Zespół ds. praktyk – kierunek lekarski, obsługa administracyjna

mgr Małgorzata Lubczyńska

Sprawy dot. dokumentacji studenckich praktyk zawodowych można załatwiać

od wtorku do piątku w pok. B 2.19 (stary budynek) w godzinach od 10:00 do 14:00
(tel. 41 349-69-82)

w poniedziałek nieczynne – prawe wewnętrzne


Studenci kierunku Lekarskiego, praktykę wakacyjną powinni zrealizować do 3.10.2020r.


Ubezpieczenie OC i NNW dla studentów i doktorantów UJK

Obowiązkowe na praktyki !!!

http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html


Informacja dotycząca umundurowania studenta na praktykach

Umundurowanie powinno być zgodne z przepisami BHP

 • Mężczyźni – marynarka i spodnie (kolorystyka: biała lub biało-granatowa)
 • Kobiety – umundurowanie dwuczęściowe marynarka i spódnica/spodnie lub fartuch zapewniający właściwą ochronę bez konieczności noszenia dodatkowej odzieży (kolorystyka: biała lub biało-granatowa)

Obuwie białe zgodne z przepisami BHP (noszone tylko i wyłącznie w placówce ochrony zdrowia)


Uwaga!

W czasie odbywania praktyk student musi posiadać identyfikator wydany przez uczelnię oraz legitymację studencką.

Przypominamy, iż przed pójściem na praktykę należy odebrać od osoby reprezentującej wydziałowe stanowisko ds. praktyk:

 • skierowanie na praktykę,
 • opinię o przebiegu praktyk,
 • potwierdzenie odbycia praktyk.


Ogłoszenie dla studentów studiów stacjonarnych

Studenci 1 roku studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim mogą już wykonać bezpłatne badania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce.

Zanim zgłoszą się Państwo do Sanepidu, należy z Dziekanatu odebrać zaświadczenie o statusie studenta i zakupić w Sanepidzie książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Po wykonaniu badań, we własnym zakresie należy udać się do lekarza Medycyny Pracy, który dokonuje wpisu w książeczce.Ogłoszenie dla studentów studiów niestacjonarnych

Studenci 1 roku studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim wykonują badania we własnym zakresie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce.

Należy zakupić w Sanepidzie książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Po wykonaniu badań, we własnym zakresie należy udać się do lekarza Medycyny Pracy, który dokonuje wpisu w książeczce.Badania te są niezbędne do podjęcia praktyk przewidzianych w organizacji zajęć w następnym semestrze – okresie wakacyjnym. 
Należy również pamiętać o obowiązkowym ubezpieczeniu. Można to zrobić w terminie do 20.12.2016r. w bud. rektoratu, ul. Żeromskiego 5, pok. 47. Firma ubezpieczającą jest INTERRISK . Składka wynosi 66,10 PLN(ubezpieczenie OC, NNW i poszerzone NNW o leczenie po ekspozycji).

Zarówno aktualna książeczka do celów san.-epid., ubezpieczenie oraz odbyte szczepienie w zakresie WZW typu B stanowią podstawę dopuszczenia do odbycia praktyk wakacyjnych.


CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dysponuje programem Visiting Student w Case Western Reserve University w Cleveland skierowanym do studentów kierunku lekarskiego prowadzonym zarówno w języku polskim jak i angielskim. Zainteresowani studenci powinni składać aplikacje co najmniej na 6 tygodni przed planowanym przyjazdem. Udział w ww programie umożliwia:

 • uczestnictwo w konferencjach,
 • pracę  w zespole medycznym,
 • analizę przypadków oraz historii pacjentów,
 • wykonywanie różnorodnych badań,
 • asystowanie przy zabiegach medycznych.
 • Wymagania, które należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do programu:
 1. O uczestnictwo w programie mogą starać się studenci 4 bądź ostatniego roku kierunku lekarskiego.
 2. Wszyscy studenci zobowiązani są do ukończenia 4 tygodniowego kursu, nie ma możliwości zrealizowania więcej przedmiotów niż 4.
 3. Student musi być w dobrej kondycji fizycznej.
 4. Należy przedstawić swoje CV, zaświadczenie szczepień w tym np. grypy w okresie sezonu grypowego.
 5. Należy dostarczyć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.
 6. Zgoda uczelni na uczestnictwo w programie.
 7. Każdy student musi ukończyć min 4 tyg praktyk klinicznych aby mógł ubiegać się o udział

w ww programie:

 • Medycyna,
 • Ginekologia/ Położnictwo,
 • Pediatria,
 • Chirurgia

Zarówno uczelnia jak i szpital nie gwarantują wyżywienia oraz zakwaterowania. Student na własną rękę poszukuje mieszkania m.in. można skorzystać z podanych linków i kontaktów dostępnych na stronie internetowej oraz agencji nieruchomości.

Więcej informacji na temat programu oraz wymagań można znaleźć na stronie

http://casemed.case.edu/registrar/visitingstudents/


Do pobrania: