Ratownictwo Medyczne

Opiekun praktyk na Kierunku Ratownictwo Medyczne, studia stacjonarne i niestacjonarne:

mgr Paulina Łon

Zespół ds. praktyk -kierunek ratownictwo medyczne

mgr Małgorzata Lubczyńska

Sprawy dot. dokumentacji studenckich praktyk zawodowych można załatwiać

od wtorku do piątku w pok. B 2.19 (stary budynek) w godzinach od 10:00 do 14:00

(tel. 41 349 6982)

W poniedziałek nieczynne – prace wewnętrzne


Ubezpieczenie OC i NNW dla studentów i doktorantów UJK

Obowiązkowe na praktyki !!!

http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html


UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH
na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE

Na I roku studiów należy wykonać bezpłatne badania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce.

Zanim zgłoszą się Państwo do Sanepidu, należy z Dziekanatu odebrać zaświadczenie o statusie studenta i zakupić w Sanepidzie książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Po wykonaniu badań, we własnym zakresie należy udać się do lekarza Medycyny Pracy, który dokonuje wpisu w książeczce.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe.

Natomiast obowiązkowe ubezpieczenie czeka Państwa na II roku, ponieważ warunkiem dopuszczenia do praktyk jest ubezpieczenie OC, NNW i poszerzone NNW o leczenie po ekspozycji, posiadanie wyżej wspomnianej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz szczepienie w zakresie WZW typu B.

Proszę pamiętać o tym w przyszłym roku akademickim.


Do pobrania: