ZESPÓŁ DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH

Z-ca dyrektora kształcenia Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr n. o. zdr. Justyna Pogorzelska – koordynator ds. praktyk
pok. B 2.22
tel. 41 349 6960
justyna.pogorzelska@ujk.edu.pl

Sprawy dot. obsługi administracyjnej studenckich praktyk zawodowych można załatwiać od wtorku do piątku w pok. B 2.19 (stary budynek)
w godzinach od 10:00 do 14:00

mgr Małgorzata Lubczyńska
pok. B 2.19
tel. 41 349 6982
malgorzata.lubczynska@ujk.edu.pl

Kierunki:

mgr Joanna Frączek
pok. B 2.19
tel. 41 349 6984
joanna.fraczek@ujk.edu.pl

Kierunki: