ZESPÓŁ DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH

Z-ca dyrektora kształcenia Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr n. med. Grażyna Wiraszka – koordynator ds. praktyk
pok. B 2.20
tel. 41 349 6936
grazyna.wiraszka@ujk.edu.pl

Sprawy dot. obsługi administracyjnej studenckich praktyk zawodowych można załatwiać od wtorku do piątku w pok. B 2.13 (stary budynek)
w godzinach od 10:00 do 14:00

mgr Małgorzata Lubczyńska
pok. B 2.13
tel. 41 349 6982
malgorzata.lubczynska@ujk.edu.pl

Kierunki:

mgr Joanna Frączek
pok. B 2.13
tel. 41 349 6984
joanna.fraczek@ujk.edu.pl

Kierunki: