ZESPÓŁ DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH

  • Z-ca dyrektora kształcenia  Instytutu Nauk o Zdrowiu dr n. med. Grażyna Wiraszka – koordynator ds. praktyk (pok. A 0.08)
  • mgr Małgorzata Lubczyńska (pok. B 2.13)
  • mgr Joanna Frączek (pok. B 2.13)

Sprawy dot. obsługi administracyjnej studenckich praktyk zawodowych można załatwiać od wtorku do piątku w pok. B 2.13 (stary budynek)
w godzinach od 10:00 do 14:00

mgr Małgorzata Lubczyńska
tel. 41 349 6982
malgorzata.lubczynska@ujk.edu.pl

Kierunki:

mgr Joanna Frączek
tel. 41 349 6984
joanna.fraczek@ujk.edu.pl

Kierunki: