Struktura Collegium Medicum

STRUKTURA
COLLEGIUM MEDICUM

Prorektor ds. medycznych prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Dziekan CM prof. dr hab. n. med. Marianna Janion
Prodziekan ds. kształcenia – nauki o zdrowiu dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Prodziekan ds. kształcenia – nauki medyczne dr n. med. Przemysław Wolak
Sekretariat Prorektora ds. medycznych
 • mgr Anna Kamińska
 • tel. 41 349 69 09

starszy specjalista ds. administracyjnych

Sekretariat Dziekana
 • mgr Karina Janic
 • tel. 41 349 69 11

starszy specjalista ds. administracyjnych

Dziekanat

mgr Elżbieta Cichecka-Gil
tel. 41 349 69 60

kierownik dziekanatu

mgr Monika Dmoch
tel. 41 349 68 93

specjalista referent ds. administracyjnych

mgr Agnieszka Piekacz
tel. 41 349 69 69

starszy specjalista ds. administracyjnych

mgr Agnieszka Kisiel
tel. 41 349 69 04

starszy specjalista w zakresie prac zw. z administracją

mgr Olga Kwapisz-Zdanek
tel. 41 349 69 85

starszy referent administracyjny

mgr Małgorzata Rostocka
tel. 41 349 69 64

starszy specjalista ds. administracyjnych

mgr Beata Jaworska
tel. 41 349 69 23

specjalista ds. administracyjnych

mgr Patrycja Palacz
tel. 41 349 69 15

specjalista ds. administracyjnych

mgr Sylwia Bukała-Frańczak
tel. 41 349 69 39

specjalista ds. administracyjnych
Administrator obiektu

mgr Elżbieta Krzysiek – Biernacka
tel. 41 349 69 77

specjalista administrator obiektu
Zespół ds. praktyk zawodowych

mgr Małgorzata Lubczyńska
tel. 41 349 69 82

starszy specjalista ds. administracyjnych

mgr Joanna Frączek
tel. 41 349 6984

starszy referent administracyjny
Dział Planowania Dydaktycznego i Rozliczania
mgr Tomasz Zając
tel. 41 349 69 06
kierownik
mgr Agnieszka Pauksztełło
tel. 41 349 69 13
starszy specjalista w zakresie prac zw. z administracją
mgr Katarzyna Stępień
tel. 41 349 69 27
starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Kamila Nyk
tel. 41 349 69 12
samodzielny referent administracyjny
Dział Infrastruktury Medycznej
mgr Mariusz Stroński
tel. 41 349 69 55
kierownik
Informatycy wydziałowi
mgr inż. Marcin Bamburski
tel. 41 349 69 61
starszy referent – informatyk
Sławomir Skulski
tel. 41 349 69 62
specjalista ds. informatyki
Pracownicy techniczni
inż. Gaweł Stępień
tel. 41 349 69 28
starszy referent techniczny
mgr Angelika Lewandowska
tel. 41 349 69 22
technik symulacji medycznej
mgr Jakub Włodarczyk
tel. 41 349 69 22
technik symulacji medycznej
mgr Grzegorz Wróbel
tel. 41 349 69 65
technik medyczny
mgr Ewelina Dobek
tel. 41 349 68 92
specjalista inżynieryjno techniczny
mgr Ewa Maurycy
tel. 41 349 68 92
specjalista inżynieryjno techniczny
mgr Monika Wawszczak
tel. 41 349 69 78
starszy referent techniczny
mgr Aneta Filipiak
tel. 41 349 69 78
technik biomedyczny
mgr Łukasz Madej
tel. 41 349 69 71
technik biomedyczny
Zespół ds. projektów
mgr Ewa Nowosińska
tel. 41 349 69 03
specjalista ds. administracyjnych
mgr Agnieszka Ciszek
tel. 41 349 69 87
starszy specjalista w DIM
mgr Agata Czyż
tel. 41 349 69 86
starszy specjalista inżynieryjno – techniczny
Pracownicy zatrudnieni na stanowisku starszego portiera i strażnika ochrony mieniaUsługę świadczą pracownicy firmy ochroniarskiej „Security”
Wydział nie zatrudnia własnych portierów
Dodatkowo pozostała część pracowników porządkowych jest zatrudniona w firmie „Impel”
Pracownicy zatrudnieni na stanowisku pomocniczego pracownika obsługi
Aneta Nowacka
tel. 41 349 69 34
 
Tadeusz Moskwa pracownik gospodarczy

 

Struktura organizacyjna Instytutu Nauk o Zdrowiu
Dyrektor Instytutu dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. nauki dr n. biol. Justyna Klusek
Z-cy Dyrektora ds. kształcenia dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
  dr n. o kf. Małgorzata Markowska
  dr n. med. Edyta Naszydłowska
  dr n. o zdr. Dorota Rębak
  dr n. med. Grażyna Wiraszka – koordynator w zakresie praktyk zawodowych
Sekretariat Instytutu
mgr Monika Sikora starszy specjalista ds. administracyjnych
Obsługa administracyjna Instytutu
mgr Agata Adamczyk starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Elżbieta Hombek starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Beata Niebudek starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Katarzyna Szydłowska starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Magdalena Tofil starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Paulina Zięba – Szczepaniak  
L.p.

Zakład

Kierownik

Skład osobowy

1

Katedra Pielęgniarstwa, Położnictwa i Medycyny Ratunkowej

dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK

skład osobowy
 • dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK
 • dr hab. n. med. Jarosław Andrychowski, prof. UJK
 • dr n. med. Małgorzata Knap, adiunkt
 • dr n. med. Edyta Naszydłowska, adiunkt
 • dr n. med. Aleksandra Cieślik, adiunkt dyd.
 • dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk, adiunkt dyd.
 • dr n. med. Elżbieta Kamusińska, adiunkt dyd.
 • dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska, adiunkt dyd.
 • dr n. med. Barbara Lelonek, adiunkt dyd.
 • dr n. med. Aleksandra Słopiecka, adiunkt dyd.
 • dr n. med. Renata Stępień, adiunkt dyd.
 • dr n. med. Grażyna Wiraszka, adiunkt dyd.
 • mgr Elżbieta Zawierucha, asystent dyd.
 • dr n. o zdr. Ewelina Nowak, wykładowca
 • dr n. o zdr. Przemysław Zając, wykładowca
 • mgr Durlik Marlena, wykładowca
 • mgr Ewa Jachymczyk, wykładowca
 • mgr Małgorzata Jasińska, wykładowca
 • mgr Agnieszka Kaleta, wykładowca
 • mgr Paulina Łon, wykładowca
 • mgr Kamil Makowski, wykładowca
 • mgr Beata Prokop, wykładowca
 • mgr Mateusz Putowski, wykładowca
 • mgr Agnieszka Saługa, wykładowca
 • mgr Ewelina Siczek, wykładowca
 • mgr Marzena Wrześniewska, wykładowca
 • mgr Agnieszka Wencel-Wawrzeńczyk, wykładowca
 • mgr Bartosz Wydrych, wykładowca
 • mgr Małgorzata Dudek, instruktor
 • mgr Ewa Kozłowska, instruktor
 • mgr Olczyk Justyna, instruktor
 • mgr Katarzyna Wójcik, instruktor
 • mgr Agnieszka Zaworska-Winiarska, instruktor
2

Zakład Zdrowia Publicznego

dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK

skład osobowy
 • dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. UJK
 • dr hab. n. med. Dominik Odrobina, adiunkt
 • dr n. hum. Halina Król, adiunkt
 • dr n o zdr. Dorota Rębak, adiunkt
 • dr n o zdr. Agnieszka Strzelecka, adiunkt
 • dr n. o zdr. Ewa Zięba, adiunkt
 • dr n. o zdr. Ewa Makieła, adiunkt dyd.
 • dr n. o kf. Elżbieta Cieśla, asystent
 • mgr Marta Kordyzon, wykładowca
3

Zakład Żywienia, Dietetyki

dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK

skład osobowy
 • dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK
 • dr hab. n. med. Waldemar Brola, prof. UJK
 • dr n. o zdr. Anna Tokarska adiunkt dyd.
 • dr. n. rol. Kamila Sobaś, adiunkt dyd.
 • dr n. o zdr. Monika Pierzak, asystent
 • mgr Iwona Wawrzycka, asystent
 • mgr Agata Bujak-Krzemińska, wykładowca ½ etatu
4

Zakład Fizjoterapii

prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński

skład osobowy
 • prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński
 • dr hab. n. o zdr. Wojciech Kiebzak, adiunkt
 • dr n. med. Marek Kiljański, adiunkt
 • dr n. med. Anna Lipińska, adiunkt
 • dr n. med. Agata Michalska, adiunkt
 • dr n. med. Marcin Pingot, adiunkt
 • dr n. o zdr. Beata Szczepanowska – Wołowiec, adiunkt
 • dr n. o zdr. Tomasz Wójcik, adiunkt
 • dr n. med. Renata Gałuszka, adiunkt dyd.
 • dr n. med. Marek Grabski, adiunkt dyd.
 • dr n. med. Ewelina Kamińska-Gwóźdź, adiunkt dyd.
 • dr n. o kf. Małgorzata Markowska, adiunkt dyd.
 • dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik, adiunkt dyd.
 • dr n. med. Małgorzata Starczyńska, adiunkt dyd.
 • mgr Artur Marszałek, asystent
 • dr n. o zdr. Justyna Pogorzelska, asystent
 • dr n. o zdr. Arkadiusz Żurawski, asystent ½ etatu
5

Zakład Wychowania Fizycznego i Posturologii i Gerontologii

dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK

skład osobowy
 • dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
 • prof. Courteix Daniel, prof. wizytujący II etat (do 31.12.2019)
 • dr hab. n. o kf. Marek Żak, prof. UJK
 • dr n. o kf. Małgorzata Biskup, adiunkt
 • dr n. o kf. Magdalena Lelonek, adiunkt
 • mgr Kamil Markowski, instruktor
 • mgr Magdalena Lipińska – Stańczak, wykładowca
 • mgr Filip Szołowski, wykładowca

Laboratorium Posturologii

Kierownik – dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK

6

Katedra Onkologii

prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

skład osobowy
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź
 • dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK
 • dr n. med. Jarosław Jaskulski, adiunkt ½ etatu
 • dr n. med. Piotr Kędzierawski, adiunkt,
 • dr n. med. Paweł Macek, adiunkt
 • dr n. med. Paweł Orłowski, adiunkt ½ etatu

Klinika Onkologii Klinicznej

Kierownik prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

Klinika Endokrynologii

Kierownik – dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK

Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Kierownik – dr n. med. Sławomir Okła

Klinika Radioterapii

Kierownik lek. Jacek Sadowski

Konsultant – prof. zw. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Klinika Urologii

Kierownik – dr n. med. Jarosław Jaskulski, FEBU

Konsultanci naukowi:

prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, FEBU i prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka

7

Katedra Profilaktyki Chorób Układu Krążenia i Farmakologii

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

skład osobowy
 • prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
 • dr hab. n. med. Ewa Orlewska, prof. UJK
 • dr n. med. Radosław Bartkowiak, adiunkt ½ etatu
 • dr n. med. Małgorzata Czarny-Działak, adiunkt
 • dr n. med. Iwona Gorczyca, adiunkt ½ etatu
 • dr n. farm. Marek Jędrzejczak, adiunkt ½ etatu
 • dr n. med. Katarzyna Starzyk, adiunkt ½ etatu
 • dr n. farm. Piotr Rafalski, adiunkt dyd.
 • lek. Anna Cedro, asystent
 • lek. Michał Bączek, asystent
 • dr n. chem. Ewelina Błońska-Sikora, wykładowca
 • mgr Olga Spałek, wykładowca
    

I Klinika Kardiologii i Elektroterapii ŚCK

Kierownik prof. zw. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

8

Zakład Psychologii Zdrowia i Psychiatrii

dr hab. n. hum Monika Szpringer, prof. UJK

skład osobowy
 • dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
 • dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. UJK
 • dr n. hum. Martyna Głuszek – Osuch, adiunkt
 • dr n. med. Agata Anna Horecka-Lewitowicz, adiunkt
 • dr n. o zdr. Mirosława Tekiel, adiunkt ½ etatu
 • dr n. biol. Monika Zaręba, adiunkt
 • dr n. hum. Edyta Laurman – Jarząbek, adiunkt dyd.
 • dr n. hum. Mirosława Skawińska, adiunkt dyd. 9/10 etatu
 • ks. dr Paweł Tambor, adiunkt dyd. ½ etatu
  dr n. med. Rafał Łoś, asystent
 • dr n. hum. Aldona Kopik, asystent (Instytut Pedagogiki)
 • dr n. med. Izabela Chojnowska – Ćwiąkała, asystent
 • mgr Marzena Reliszka, asystent dyd.
 • mgr Aneta Chrut, wykładowca
    

Punkt Interwencji Kryzysowej dla studentów

Kierownik – dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK

Struktura organizacyjna Instytutu Nauk Medycznych
Dyrektor Instytutu dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. nauki dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. kształcenia w naukach przedklinicznych dr n. med. Renata Stępień
Z-ca Dyrektora kształcenia w naukach klinicznych dr n. med. Łukasz Nawacki
Sekretariat Instytutu
mgr Magdalena Raczyńska starszy referent administracyjny
Obsługa administracyjna Instytutu
mgr Aneta Widłak specjalista ds. administracji
mgr Emilia Kotlarz starszy referent administracyjny
mgr Anna Lasota specjalista ds. administracyjnych
L.p. Zakład Kierownik< Skład osobowy
1

Zakład Anatomii

prof. dr hab. n. biol.Tadeusz Kuder

skład osobowy
 • prof. dr hab. n. biol. Tadeusz Kuder
 • dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK
 • dr n. med. Michał Spałek, adiunkt dyd.
 • lek. Magdalena Kołomańska – asystent
 • lek. Jakub Kuchinka, wykładowca
 • lek. Paweł Zieliński, wykładowca
2

Zakład Fizjologii, Patofizjologii i Immunologii Klinicznej

dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK

skład osobowy
 • dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK
 • dr hab. n. med. Marcin Pasiarski, prof. UJK
 • dr n. med. Monika Kozłowska-Geller, adiunkt
 • dr n. med. Agnieszka Stelmach – Gołdyś, adiunkt ½ etatu
 • lek. Bartosz Garus, asystent ½ etatu
 • lek. Agnieszka Łętek, asystent
 • lek. Michalina Zagańczyk – Bączek, wykładowca

Laboratorium Fizjologii, Patofizjologii

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚCO

Konsultant – prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel i prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

3

Zakład Mikrobiologii i Immunologii

prof. dr hab. n. med. Robert Bucki

skład osobowy
 • prof. dr hab. n. med. Robert Bucki II etat
 • dr hab. n. med. Rafał Zieliński, prof. UJK
 • dr n. med. Bonita Durnaś, adiunkt
 • dr n. biol. Grzegorz Król, adiunkt
 • dr n. med. Maciej Polewczyk, adiunkt
 • lek. Sebastian Kędzierski, asystent dyd. ½ etatu
 • mgr Paulina Paprocka, asystent
 • mgr Ewa Piestrak, asystent dyd. ½ etatu
 • mgr Dorota Żółcińska, asystent dyd. ½ etatu

Klinika Otolaryngologii

Kierownik – dr hab. n. med. Rafał Zieliński, prof. UJK

Laboratorium Mikrobiologii

4

Katedra Medycyny Zabiegowej, z Pracownią Genetyki Medycznej

prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

skład osobowy
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska
 • prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela
 • prof. dr hab. n. med. Siergiej Panko
 • dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński, prof. UJK
 • dr hab. n. med. Tomasz Rogula, prof. UJK
 • dr n. biol. Wioletta Adamus – Białek, adiunkt
 • dr n. med. Jacek Bicki, adiunkt
 • dr n. biol. Justyna Klusek, adiunkt
 • dr n. biol. Michał Majchrzak, adiunkt
 • dr n. med. Jarosław Miszczuk, adiunkt ½ etatu
 • dr n. med. Łukasz Nawacki, adiunkt
 • dr n. med. Paweł Podsiadło, adiunkt
 • dr n. med. Urszula Grabowska, adiunkt dyd. ½ etatu
 • dr n. med. Jarosław Matykiewicz, adiunkt dyd.
 • lek. Piotr Bryk, asystent
 • lek. Tomasz Dróżdż, asystent ½ etatu
 • lek. Ewa Stochmal, asystent
 • lek. Grażyna Szczukiewicz-Markowska, asystent
 • lek. Łukasz Wypchło, asystent
 • lek. Michał Domagała, asystent dyd.
 • mgr Agnieszka Piechowska, wykładowca
 • lek. Dominika Polańska-Matwiejew, wykładowca ½ etatu

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ

Kierownik – prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Klinika Chirurgii Onkologicznej ŚCO

Kierownik – dr n. med. Jarosław Matykiewicz

Konsultant – prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej ŚCO

Kierownik – dr hab. n. med. Paweł Rybojad

Klinika Chirurgii Naczyniowej WSzZ

Kierownik – dr n. med. Jarosław Miszczuk

Zakład Diagnostyki Obrazowej WSzZ

Kierownik – lek. Łukasz Wypchło

Klinika Kardiochirurgii ŚCK

Kierownik – dr n. med. Edward Pietrzyk

Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa WSzZ

Kierownik – dr n. med. Jacek Gołębiowski

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSzZ

Kierownik – lek. Plewa Sławomir

5

Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Rodzinnej z Pracownią Badań Naukowych

prof. dr hab. n. med. Marianna Janion

skład osobowy
 • prof. dr hab. n. med. Marianna Janion
 • dr hab. n. med. Zbigniew Siudak, prof. UJK
 • dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, prof. UJK
 • dr n. med. Janusz Sielski, adiunkt
 • dr n. med. Anna Jaroszyńska, adiunkt ½ etatu
 • dr n. med. Michał Zabojszcz, adiunkt
 • dr n. med. Łukasz Zandecki, adiunkt
 • dr n. med. Dorota Zarębska –Michaluk, adiunkt
 • dr n. med. Ewa Dutkiewicz, adiunkt dyd.
 • lek. Paweł Pabjan, asystent
 • lek. Łukasz Piątek, asystent
 • lek. Karol Kaziród-Wolski, asystent

II Klinika Kardiologii ŚCK

Kierownik – prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion>

Klinika Chorób Zakaźnych WSzZ

Kierownik – lek. Paweł Pabjan

Klinika Chorób Wewnętrznych WSzZ

Kierownik – dr hab. n. med. Zbigniew Siudak, prof. UJK

Klinika Nefrologii WSzZ

Kierownik – dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, prof. UJK

6

Katedra Pediatri i Chirurgii Dziecięcej i

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki, prof. UJK

skład osobowy
 • prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki, prof. UJK
 • prof. dr hab. n. med. Marek Woynarowski ½ etatu
 • dr n. med. Przemysław Wolak, adiunkt
 • dr n. med. Zdzisław Domagała, adiunkt dyd.
 • lek. Marta Młodawska, asysytent
 • lek. Ilona Pałyga-Bysiecka, asystent ½ etatu
 • lek. Maciej Szczukocki, asystent
 • lek. Barbara Szczepańska, asystent
 • lek. Jacek Janowski, asystent dyd.
 • lek. Aneta Piotrowska, wykładowca ½ etatu

Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii ŚCP im. Wł. Buszkowskiego

Kierownik – dr n. med. Przemysław Wolak

I Klinika Pediatrii ŚCP im. Wł. Buszkowskiego

Kierownik – dr n. med. Zdzisław Domagała

II Klinika Pediatrii ŚCP im. Wł. Buszkowskiego

Kierownik – lek. med. Jolanta Nawrotek

7

Zakład Dermatologii, Kosmetologii i Chirurgii Estetycznej

dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz

skład osobowy
 • dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK
 • dr hab. n. med. Maciej Kielar, prof. UJK
 • dr n. o zdr. Elżbieta Rębiś – adiunkt dyd.
 • lek. Monika Kucharczyk, asystent
 • mgr Monika Michalak – asystent
 • dr n. med. Małgorzata Słowik – Rylska, asystent
 • mgr Katarzyna Kulik-Siarek, wykładowca
 • mgr Agnieszka Sobczyk, wykładowca

Klinika Dermatologii WSzZ

Kierownik – dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK>

8

Zakład Patomorfologii i Doświadczalnej z Pracownią Histologii i Medycyny Sądowej

dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz

skład osobowy
 • dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz, adiunkt
 • dr hab. n. med. Aleksander Szczurkowski, prof. UJK (Instytut Biologii)
 • dr n. med. Agnieszka Radowicz Chil, adiunkt
 • dr n. med. Zaremba Marcin, adiunkt
 • lek Agnieszka Płusa, asystent
 • lek. Karol Romaszko, asystent
 • lek. Jakub Spałek, asystent
9

Katedra Ginekologii i Położnictwa

Wojciech Rokita, prof. UJK

skład osobowy
 • dr hab. n med. Wojciech Rokita, prof. UJK
 • dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK
 • dr n. med. Olga Adamczyk-Gruszka, adiunkt
 • dr n. med. Piotr Niziurski, adiunkt dyd.
 • dr n. o zdr. Beata Szpak, adiunkt dyd.
 • lek. Jakub Młodawski, asystent

Klinika Położnictwa i Ginekologii WSzZ

Kierownik – dr hab. n. med. Wojciech Rokita, prof. UJK

Klinika Ginekologii im. prof. hab. dr n. med. Józefa Starzewskiego ŚCO

Kierownik – dr n. med. Marcin Misiek

Klinika Neurologii WSzZ

Kierownik – dr n. med. Anita Rosołowska

Klinika Rehabilitacji WSzZ

Kierownik – lek. Grażyna Ściegienna – Zdeb

Klinika Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej WSzZ

Kierownik – dr n. med. Paweł Skowronek

Klinika Okulistyki WSzZ

Kierownik – lek. Michał Biskup

Klinika Neonatologii WSzZ

Kierownik – lek. Grażyna Pazera

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej ŚCP im. Wł. Buszkowskiego

Kierownik – dr n. med. Małgorzata Szerla