Struktura Collegium Medicum

STRUKTURA
COLLEGIUM MEDICUM

Prorektor ds. medycznych prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Dziekan CM prof. dr hab. n. med. Marianna Janion
Prodziekan ds. kształcenia – nauki o zdrowiu dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Prodziekan ds. kształcenia – nauki medyczne dr n. med. Przemysław Wolak

Sekretariat Prorektora ds. medycznych

mgr Anna Kamińska
tel. 41 349 69 09

starszy specjalista ds. administracyjnych

Sekretariat Dziekana

mgr Karina Janic
Tel. 41 349 69 11

starszy specjalista ds. administracyjnych

Dziekanat

mgr Elżbieta Cichecka-Gil
tel. 41 349 69 60

kierownik dziekanatu

mgr Monika Dmoch
tel. 41 349 69 93

specjalista referent ds. administracyjnych

mgr Agnieszka Piekacz
tel. 41 349 69 69

starszy specjalista ds. administracyjnych

mgr Agnieszka Kisiel
tel. 41 349 69 04

starszy specjalista w zakresie prac zw. z administracją

mgr Olga Kwapisz-Zdanek
tel. 41 349 69 85

starszy referent administracyjny

mgr Małgorzata Rostocka
tel. 41 349 69 64

starszy specjalista ds. administracyjnych

mgr Beata Jaworska
tel. 41 349 69 23

specjalista ds. administracyjnych

mgr Patrycja Palacz
tel. 41 349 69 15

specjalista ds. administracyjnych

mgr Sylwia Bukała-Frańczak
tel. 41 349 68 39

specjalista ds. administracyjnych

Administrator obiektu

mgr Elżbieta Krzysiek – Biernacka
tel. 41 349 69 77

specjalista administrator obiektu

Zespół ds. praktyk zawodowych

mgr Małgorzata Lubczyńska
tel. 41 349 69 82

starszy specjalista ds. administracyjnych

mgr Joanna Frączek
tel. 41 349 6984

starszy referent administracyjny

Dział Planowania Dydaktycznego i Rozliczania

mgr Tomasz Zając
tel. 41 349 69 06
kierownik
mgr Agnieszka Pauksztełło
tel. 41 349 69 13
starszy specjalista w zakresie prac zw. z administracją
mgr Katarzyna Stępień
tel. 41 349 69 27
starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Kamila Nyk
tel. 41 349 69 12
samodzielny referent administracyjny

Dział Infrastruktury Medycznej

mgr Mariusz Stroński
tel. 41 349 69 55
kierownik

Informatycy wydziałowi

mgr inż. Marcin Bamburski
tel. 41 349 69 61
starszy referent – informatyk
Sławomir Skulski
tel. 41 349 69 62
specjalista ds. informatyki

Pracownicy techniczni

inż. Gaweł Stępień
tel. 41 349 69 28
starszy referent techniczny
mgr Angelika Lewandowska
tel. 41 349 69 22
technik symulacji medycznej
mgr Jakub Włodarczyk
tel. 41 349 69 22
technik symulacji medycznej
mgr Grzegorz Wróbel
tel. 41 349 69 65
technik medyczny
mgr Ewelina Dobek
tel. 41 349 68 92
specjalista inżynieryjno techniczny
mgr Ewa Maurycy
tel. 41 349 68 92
specjalista inżynieryjno techniczny
mgr Monika Wawszczak
tel. 41 349 69 78
starszy referent techniczny
mgr Aneta Filipiak
tel. 41 349 69 78
technik biomedyczny
mgr Łukasz Madej
tel. 41 349 69 71
technik biomedyczny

Zespół ds. projektów

mgr Ewa Nowosińska
tel. 41 349 69 03
specjalista ds. administracyjnych
mgr Agnieszka Ciszek
tel. 41 349 69 87
starszy specjalista w DIM
mgr Agata Czyż
tel. 41 349 69 86
starszy specjalista inżynieryjno – techniczny

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku starszego portiera i strażnika ochrony mienia
Usługę świadczą pracownicy firmy ochroniarskiej „Security”
Wydział nie zatrudnia własnych portierów
Dodatkowo pozostała część pracowników porządkowych jest zatrudniona w firmie „Impel”

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku pomocniczego pracownika obsługi

Aneta Nowacka
tel. 41 349 69 34
 
Tadeusz Moskwa pracownik gospodarczy

 

Struktura organizacyjna Instytutu Nauk o Zdrowiu
(wg stanu na dzień 9.12.2019r.)

Dyrektor Instytutu dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. nauki dr n. biol. Justyna Klusek
Z-cy Dyrektora ds. kształcenia dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk
  dr n. o kf. Małgorzata Markowska
  dr n. med. Edyta Naszydłowska
  dr n. o zdr. Dorota Rębak
  dr n. med. Grażyna Wiraszka – koordynator w zakresie praktyk zawodowych

Sekretariat Instytutu

mgr Monika Sikora starszy specjalista ds. administracyjnych

Obsługa administracyjna Instytutu

mgr Agata Adamczyk starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Elżbieta Hombek starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Beata Niebudek starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Katarzyna Szydłowska starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Magdalena Tofil starszy specjalista ds. administracyjnych
mgr Paulina Zięba – Szczepaniak  

 

L.p.

Zakład

Kierownik

Skład osobowy

1.        

Katedra
Pielęgniarstwa, Położnictwa
i Medycyny Ratunkowej / Department of Nursing, Midwifery and Emergency Medicine

dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK

 

dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK

dr hab. n. med. Jarosław Andrychowski, prof. UJK

dr n. med. Małgorzata Knap, adiunkt

dr n. med. Edyta Naszydłowska, adiunkt

dr n. med. Aleksandra Cieślik, adiunkt dyd.

dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk, adiunkt dyd.

dr n. med. Elżbieta Kamusińska, adiunkt dyd.

dr n. o zdr. Jadwiga Krawczyńska, adiunkt dyd.

dr n. med. Barbara Lelonek, adiunkt dyd.

dr n. med. Aleksandra Słopiecka,  adiunkt dyd.

dr n. med. Renata Stępień, adiunkt dyd.

dr n. med. Grażyna Wiraszka, adiunkt dyd.

mgr Elżbieta Zawierucha, asystent dyd.

dr n. o zdr. Ewelina Nowak,  wykładowca

dr n. o zdr. Przemysław Zając, wykładowca

mgr Durlik Marlena, wykładowca

mgr Ewa Jachymczyk, wykładowca

mgr Małgorzata Jasińska, wykładowca

mgr Agnieszka Kaleta, wykładowca

mgr Paulina Łon, wykładowca

mgr Kamil Makowski, wykładowca

mgr Beata Prokop, wykładowca

mgr Mateusz Putowski, wykładowca

mgr Agnieszka Saługa, wykładowca

mgr Ewelina Siczek, wykładowca

mgr Marzena Wrześniewska, wykładowca

mgr Agnieszka Wencel-Wawrzeńczyk, wykładowca

mgr Bartosz Wydrych, wykładowca

mgr Małgorzata Dudek, instruktor

mgr Ewa Kozłowska, instruktor

mgr Olczyk Justyna, instruktor

mgr Katarzyna Wójcik, instruktor

mgr Agnieszka Zaworska-Winiarska, instruktor

 

2.        

 

Zakład Zdrowia Publicznego
/ Department of Public Health

dr hab. n. hum.

Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK

dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. UJK

dr hab. n. med. Dominik Odrobina, adiunkt  

dr n. hum. Halina Król, adiunkt

dr n o zdr. Dorota Rębak, adiunkt

dr n o zdr. Agnieszka Strzelecka, adiunkt

dr n. o zdr. Ewa Zięba, adiunkt

dr n. o zdr. Ewa Makieła, adiunkt dyd.

dr n. o kf. Elżbieta Cieśla, asystent

mgr Marta Kordyzon, wykładowca

 

3.

Zakład Żywienia, Dietetyki / Department of Nutrition, Dietetics

 

dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK

dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK

dr hab. n. med. Waldemar Brola, prof. UJK

dr n. o zdr. Anna Tokarska adiunkt dyd.

dr. n. rol. Kamila Sobaś, adiunkt dyd.

dr n. o zdr. Monika Pierzak, asystent

mgr Iwona Wawrzycka, asystent

mgr Agata Bujak-Krzemińska, wykładowca ½ etatu

 

4.

Zakład Fizjoterapii / Department of Physiotherapy

 

prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński

prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński

dr hab. n. o zdr. Wojciech Kiebzak, adiunkt

dr n. med. Marek Kiljański, adiunkt

dr n. med. Anna Lipińska, adiunkt

dr n. med. Agata Michalska, adiunkt

dr n. med. Marcin Pingot, adiunkt

dr n. o zdr. Beata Szczepanowska – Wołowiec, adiunkt

dr n. o zdr. Tomasz Wójcik, adiunkt

dr n. med. Renata Gałuszka, adiunkt dyd.

dr n. med. Marek Grabski, adiunkt dyd.

dr n. med. Ewelina Kamińska-Gwóźdź, adiunkt dyd.   

dr n. o kf. Małgorzata Markowska, adiunkt dyd.

dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik, adiunkt dyd.

dr n. med. Małgorzata Starczyńska, adiunkt dyd. 

mgr Artur Marszałek, asystent

dr n. o zdr. Justyna Pogorzelska, asystent

dr n. o zdr. Arkadiusz Żurawski, asystent ½ etatu

 

5.

Zakład Wychowania Fizycznego
i Posturologii
i Gerontologii / Department of Physical Education,  Posturology and Gerontology

 

dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK

 

dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK

prof. Courteix Daniel, prof. wizytujący II etat (do 31.12.2019)

dr hab. n. o kf. Marek Żak, prof. UJK

dr n. o kf. Małgorzata Biskup, adiunkt

dr n. o kf. Magdalena Lelonek, adiunkt

mgr Kamil Markowski, instruktor

mgr Magdalena Lipińska – Stańczak, wykładowca

mgr Filip Szołowski, wykładowca

 

 

Laboratorium Posturologii

Kierownik – dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK

 

6.

Katedra
Onkologii / Department of Oncology

prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

 

prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK 

dr n. med. Jarosław Jaskulski, adiunkt ½ etatu

dr n. med. Piotr Kędzierawski, adiunkt,

dr n. med. Paweł Macek, adiunkt

dr n. med. Paweł Orłowski, adiunkt ½ etatu

 

Klinika Onkologii Klinicznej ŚCO

Kierownik –  prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

Klinika Endokrynologii ŚCO

Kierownik – dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK

Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi – ŚCO

Kierownik – dr n. med. Sławomir Okła

Klinika Radioterapii ŚCO

Kierownik –  lek. Jacek Sadowski,

Konsultant – prof. zw. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

Klinika Urologii im. dr n. med. Stefana Olszewskiego – ŚCO

Kierownik – dr n. med. Jarosław Jaskulski, FEBU

Konsultanci naukowi:

prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, FEBU i prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka

7.

Katedra Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
i Farmakologii /
Department of Cardiovascular Disease Prevention and Pharmacology

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-               Kapłon

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

dr hab. n. med. Ewa Orlewska, prof. UJK

dr n. med. Radosław Bartkowiak, adiunkt ½ etatu

dr n. med. Małgorzata Czarny-Działak, adiunkt

dr n. med. Iwona Gorczyca, adiunkt ½ etatu

dr n. farm. Marek Jędrzejczak, adiunkt ½ etatu

dr n. med. Katarzyna Starzyk, adiunkt ½ etatu

dr n. farm. Piotr Rafalski, adiunkt dyd. 

lek. Anna Cedro, asystent

lek. Michał Bączek, asystent

dr n. chem. Ewelina Błońska-Sikora, wykładowca

mgr Olga Spałek, wykładowca

 

I Klinika Kardiologii i Elektroterapii ŚCK

Kierownik –  prof. zw. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

8.

Zakład Psychologii Zdrowia i Psychiatrii / Department of Health Psychology and Psychiatry

 

dr hab. n. hum.

Monika Szpringer, prof. UJK

 

 

dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK

dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. UJK

dr n. hum. Martyna Głuszek – Osuch, adiunkt

dr n. med. Agata Anna Horecka-Lewitowicz, adiunkt

dr n. o zdr. Mirosława Tekiel, adiunkt ½ etatu

dr n. biol. Monika Zaręba, adiunkt

dr n. hum. Edyta Laurman – Jarząbek, adiunkt dyd.

dr n. hum. Mirosława Skawińska, adiunkt dyd. 9/10 etatu

ks. dr Paweł Tambor, adiunkt dyd. ½ etatu
dr n. med. Rafał Łoś, asystent

dr n. hum. Aldona Kopik, asystent (Instytut Pedagogiki)

dr n. med.  Izabela Chojnowska – Ćwiąkała, asystent

mgr Marzena Reliszka, asystent dyd.

mgr Aneta Chrut,  wykładowca

 

Punkt Interwencji Kryzysowej dla studentów

Kierownik – dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK

 

 

Struktura organizacyjna Instytutu Nauk Medycznych
(wg stanu na dzień 9.12.2019 r.)

Dyrektor Instytutu dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. nauki dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK
Z-ca Dyrektora ds. kształcenia w naukach przedklinicznych dr n. med. Renata Stępień
Z-ca Dyrektora kształcenia w naukach klinicznych dr n. med. Łukasz Nawacki

Sekretariat Instytutu

mgr Magdalena Raczyńska starszy referent administracyjny

Obsługa administracyjna Instytutu

mgr Aneta Widłak specjalista ds. administracji
mgr Wioletta Lisowska specjalista ds. administracji
mgr Emilia Kotlarz starszy referent administracyjny
mgr Anna Lasota specjalista ds. administracyjnych

L.p.

Zakład

Kierownik

Skład osobowy

1.

Zakład Anatomii
/ Department of Anatomy

prof. dr hab. n. biol.  Tadeusz Kuder    

prof. dr hab. n. biol. Tadeusz Kuder

dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK

dr n. med. Michał Spałek, adiunkt dyd. 

lek. Magdalena Kołomańska – asystent

lek. Jakub Kuchinka, wykładowca

lek. Paweł Zieliński, wykładowca

 

2.

Zakład
Fizjologii,  Patofizjologii
i Immunologii Klinicznej / Department of Physiology, Pathophysiology and Clinical Immunology

dr hab. n. med.   Anna Polewczyk, prof. UJK

dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK

dr hab. n. med. Marcin Pasiarski, prof. UJK

dr n. med. Monika Kozłowska-Geller, adiunkt

dr n. med. Agnieszka Stelmach – Gołdyś, adiunkt ½ etatu

lek. Bartosz Garus, asystent ½ etatu

lek. Agnieszka Łętek, asystent

lek. Michalina Zagańczyk – Bączek, wykładowca

 

Laboratorium Fizjologii, Patofizjologii

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚCO

Kierownik – dr hab. n. med. Marcin Pasiarski, prof. UJK

Konsultant –  prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel i prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński 

 

3.

Zakład Mikrobiologii
i Immunologii
/ Department of Microbiology and Immunology

prof. dr hab. n. med. Robert Bucki

prof. dr hab. n. med. Robert Bucki   II etat

dr hab. n. med. Rafał Zieliński, prof. UJK

dr n. med. Bonita Durnaś, adiunkt

dr n. biol.  Grzegorz Król, adiunkt

dr n. med. Maciej Polewczyk, adiunkt

lek. Sebastian Kędzierski, asystent dyd. ½ etatu

mgr Paulina Paprocka, asystent

mgr Ewa Piestrak, asystent dyd. ½ etatu

mgr Dorota Żółcińska, asystent dyd. ½  etatu

Klinika Otolaryngologii WSzZ

Kierownik –  dr hab. n. med. Rafał Zieliński, prof. UJK

Laboratorium Mikrobiologii

4.

Katedra Medycyny Zabiegowej, z Pracownią Genetyki Medycznej / Department of Surgical Medicine, with the Laboratory of Medical Genetics

prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

prof. dr hab. n. med. Siergiej Panko

dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński, prof. UJK  

dr hab. n. med. Tomasz Rogula, prof. UJK

dr n. biol. Wioletta Adamus – Białek, adiunkt

dr n. med. Jacek Bicki, adiunkt

dr n. biol. Justyna Klusek, adiunkt

dr n. biol. Michał Majchrzak, adiunkt

dr n. med. Jarosław Miszczuk, adiunkt ½ etatu

dr n. med. Łukasz Nawacki, adiunkt

dr n. med. Paweł Podsiadło, adiunkt

dr n. med. Urszula Grabowska, adiunkt dyd. ½ etatu

dr n. med. Jarosław Matykiewicz, adiunkt dyd. 

lek. Piotr Bryk, asystent

lek. Tomasz Dróżdż, asystent ½ etatu

lek. Ewa Stochmal, asystent

lek. Grażyna Szczukiewicz-Markowska, asystent

lek. Łukasz Wypchło, asystent

lek. Michał Domagała, asystent dyd.

mgr Agnieszka Piechowska, wykładowca

lek. Dominika Polańska-Matwiejew, wykładowca ½ etatu

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ

Kierownik – prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Klinika Chirurgii Onkologicznej ŚCO

Kierownik – dr n. med. Jarosław Matykiewicz

Konsultant – prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej ŚCO

Kierownik – dr hab. n. med. Paweł Rybojad

Klinika Chirurgii Naczyniowej WSzZ

Kierownik –  dr n. med. Jarosław Miszczuk

Zakład Diagnostyki Obrazowej WSzZ

Kierownik –  lek. Łukasz Wypchło

Klinika Kardiochirurgii ŚCK

Kierownik –  dr n. med. Edward Pietrzyk

Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa WSzZ

Kierownik –  dr n. med. Jacek Gołębiowski

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSzZ

Kierownik – lek. Plewa Sławomir

5.

Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Rodzinnej
z Pracownią Badań Naukowych
/ Department of Internal Medicine and Family Medicine with the Laboratory of Scientific Research

prof. dr hab. n. med. Marianna Janion

prof. dr hab. n. med. Marianna Janion

dr hab. n. med. Zbigniew Siudak, prof. UJK

dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, prof. UJK

dr n. med. Janusz Sielski, adiunkt

dr n. med. Anna Jaroszyńska, adiunkt ½ etatu

dr n. med. Michał Zabojszcz, adiunkt

dr n. med. Łukasz Zandecki, adiunkt

dr n. med. Dorota Zarębska –Michaluk, adiunkt

dr n. med. Ewa Dutkiewicz, adiunkt dyd.

lek. Paweł Pabjan, asystent

lek. Łukasz Piątek, asystent

lek. Karol Kaziród-Wolski, asystent

 

II Klinika Kardiologii ŚCK

Kierownik – prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion

Klinika Chorób Zakaźnych WSzZ

Kierownik –  lek. Paweł Pabjan

Klinika Chorób Wewnętrznych WSzZ

Kierownik – dr hab. n. med. Zbigniew Siudak, prof. UJK

Klinika Nefrologii WSzZ

Kierownik –  dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, prof. UJK

6.

Katedra Pediatrii

i Chirurgii Dziecięcej

/Department of Pediatric and Pediatric Surgery

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki, prof. UJK

 

prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki, prof. UJK

prof. dr hab. n. med. Marek Woynarowski ½ etatu

dr n. med. Przemysław Wolak, adiunkt

dr n. med. Zdzisław Domagała, adiunkt dyd.

lek.  Marta Młodawska, asysytent

lek. Ilona Pałyga-Bysiecka, asystent  ½  etatu  

lek. Maciej Szczukocki, asystent

lek. Barbara Szczepańska, asystent

lek. Jacek Janowski, asystent dyd.

lek. Aneta Piotrowska, wykładowca  ½ etatu

 

Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii ŚCP im. Wł. Buszkowskiego

Kierownik –  dr n. med. Przemysław Wolak

I Klinika Pediatrii ŚCP im. Wł. Buszkowskiego

Kierownik –  dr n. med. Zdzisław Domagała

II Klinika Pediatrii ŚCP im. Wł. Buszkowskiego

Kierownik – lek. med. Jolanta Nawrotek

7.

Zakład Dermatologii, Kosmetologii

i  Chirurgii Estetycznej

/Department of Dermatology, Cosmetology and Aesthetic Surgery

dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK

dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK

dr hab. n. med. Maciej Kielar, prof. UJK

dr n. o zdr. Elżbieta Rębiś – adiunkt dyd. 

lek. Monika Kucharczyk, asystent

mgr Monika Michalak – asystent

dr n. med. Małgorzata Słowik – Rylska, asystent

mgr Katarzyna Kulik-Siarek, wykładowca

mgr Agnieszka Sobczyk, wykładowca

 

Klinika Dermatologii WSzZ

Kierownik –  dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK

8.

 Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej

/ Department of Clinical and Experimental Pathomorphology with the Laboratory of Histology and Forensic Medicine

 z Pracownią Histologii

i Medycyny Sądowej

dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz

 

dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz, adiunkt

dr hab. n. med. Aleksander Szczurkowski, prof. UJK (Instytut Biologii)

dr n. med.  Agnieszka Radowicz Chil,  adiunkt

dr n. med.  Zaremba Marcin, adiunkt

lek Agnieszka Płusa, asystent

lek. Karol Romaszko, asystent

lek. Jakub Spałek, asystent

 

9.

Katedra

Ginekologii

i Położnictwa

/ Department of Gynecology and Obstetrics

dr hab. n. med.

Wojciech Rokita, prof. UJK

 

dr hab. n med. Wojciech Rokita, prof. UJK

dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK

dr n. med. Olga Adamczyk-Gruszka, adiunkt

dr n. med. Piotr Niziurski, adiunkt dyd.

dr n. o zdr. Beata Szpak, adiunkt dyd.

lek. Jakub Młodawski, asystent

 

Klinika Położnictwa i Ginekologii WSzZ

Kierownik – dr hab. n. med. Wojciech Rokita, prof. UJK

Klinika Ginekologii im. prof. hab. dr n. med. Józefa Starzewskiego ŚCO

Kierownik – dr n. med. Marcin Misiek

Klinika Neurologii WSzZ

Kierownik –  dr n. med. Anita Rosołowska

Klinika Rehabilitacji WSzZ

Kierownik – lek. Grażyna Ściegienna – Zdeb

Klinika Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej WSzZ

Kierownik –  dr n. med. Paweł Skowronek

Klinika Okulistyki WSzZ

Kierownik –  lek. Michał Biskup

Klinika Neonatologii WSzZ

Kierownik –  lek. Grażyna Pazera

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej ŚCP im. Wł. Buszkowskiego

Kierownik –  dr n. med. Małgorzata Szerla