Ułatwienia dostępu

Prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon jednym z najbardziej wpływowych badaczy na świecie

Uniwersytet Stanforda w Stanach Zjednoczonych we współpracy z wydawnictwem Elsevier i firmą SciTech Strategies przygotował listę najczęściej cytowanych naukowców 2023. Ranking ocenia dorobek naukowy poszczególnych uczonych według indeksu bibliometrycznego. Jest to ścisła czołówka stanowiąca 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

Na liście najczęściej cytowanych naukowców do 2022 roku kolejny raz najwyższe miejsce wśród świętokrzyskich naukowców zajmuje prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, prorektor do spraw nauki UJK.

Wśród naukowców z największą ilością cytowań w 2022 roku pojawia się prof. Beata Wożakowska – Kapłon, Kierownik Katedry Profilaktyki Chorób Układu Krążenia w Collegium Medicum, UJK w Kielcach, oraz I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii, Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.

Ponadto na tej prestiżowej liście możemy znaleźć profesorów naszej uczelni lub współpracujących z UJK: Mieczysława Scendo, Stanisława Mrówczyńskiego, Francesco Giacosę, Wojciecha Broniowskiego i Marka Gaździckiego.

Lista dostępna jest pod adresem: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6.

Pani Profesor, jak również pozostałym wyróżnionym,

serdecznie gratulujemy!

Nabór pacjentów standaryzowanych

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W CELU ODGRYWANIA ROLI PACJENTA STANDARYZOWANEGO/SYMULOWANEGO
na zajęciach symulacyjnych dla studentów/ek kierunków medycznych:

Przedmiotem zaproszenia jest usługa polegająca na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego dla studentów I, III, IV V, VI roku kierunków medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Celem usługi jest stworzenie realistycznych sytuacji klinicznych dla studentów kierunków medycznych.

 1. Przewiduje się że rolę pacjenta standaryzowanego odgrywać będzie 10 osób max 20 osób.
 2. Usługa polega na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego tj. osoby wcielającej się w rolę pacjenta podczas zajęć ze studentami, przyuczonej do naśladowania specyficznych sytuacji klinicznych, pracującej według określonego scenariusza stosownie do sytuacji  i potrzeb w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum, al. IX Wieków Kielc 19 a, 25-516 Kielce.
 3. Osoba wykonująca usługę zobowiązuje się:
  1. podporządkować i w praktyce stosować się do obowiązujących w Uniwersytecie wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności dotyczących przebiegu studiów;
  2. odegrać rolę pacjenta standaryzowanego na zajęciach na podstawie scenariusza symulacji stanowiącej wytyczne co do wymagań programowych w zakresie przeprowadzanych zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 24 godziny dydaktyczne;
  3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dyspozycyjność osoby odgrywającej rolę pacjenta standaryzowanego w celu uczestnictwa w zajęciach ze studentami;
  4. poddać się zabiegom i czynnościom prowadzonym przez studentów w celu realistycznego przygotowania pacjenta standaryzowanego i jego charakteryzacji do odpowiedniej roli.
 4. Wymagania odnośnie kandydatów:
  1. wiek minimum 18 lat
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
  3. brak przeciwwskazań do odgrywania roli pacjenta symulowanego/ standaryzowanego;
  4. doświadczenie aktorskie i/lub w roli pacjenta symulowanego będzie premiowane.
 1. Kryteria wyboru w następującej kolejności:
  1. fakt spełnienia wymaganych w ogłoszeniu kryteriów
  2. doświadczenie i umiejętności aktorskie
  3. rozmowa kwalifikacyjna

Maksymalna stawka wynagrodzenia za godzinę dla pacjenta symulowanego: 45,00 zł/ brutto

Termin składania wniosków do 6 listopada 2023 r.

Osoby chętne proszone są o złożenie wypełnionego formularza do pokoju nr B.1.20 budynek B Collegium Medicum UJK lub podpisanego i zeskanowanego na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do dnia 06.11.2023 r. 

Z wybranymi kandydatami zostanie podpisana umowa.

Wzór oferty
Informacje

Akcja oddawania krwi 24.10.2023 r. na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych

Plakat oddaj krew

ZAPRASZAMY NA AKCJĘ ODDAWANIA KRWI W DNIU 24.10.2023 r. tj. wtorek w godz. OD 9.00 DO 14.00 na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych budynek D CPiB na parterze.

Pilnie potrzebna krew. „W imieniu chorych oczekujących na krew, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zwraca się z apelem do krwiodawców – społeczności akademickiej o honorowe oddawanie krwi.

Dar Krwi pilnie potrzebny jest chorym, w tym dzieciom z oddziałów hematologicznych, pacjentom z chorobami nowotworowymi, z krwotokami, poszkodowanym w wypadkach, czekającym na operacje chirurgiczne i kardiochirurgiczne oraz pacjentom dializowanym.

Jedynym źródłem tego bezcennego leku jest każda zdrowa, pełnoletnia osoba, o masie ciała powyżej 50 kg.

Krwiodawcy po oddaniu krwi przysługuje:
- 2 dni wolnego – zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w miejscu pracy lub nauki w dniu oddania krwi i w następnym,
- 9 czekolad, zwrot kosztów za dojazd do najbliższej placów służby krwi RCKiK w Kielcach,
- bezpłatny 30 dniowy bilet komunikacji miejskiej na terenie miasta Kielce.

Serdecznie zapraszamy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach i Oddziałów Terenowych: w Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu i Skarżysku Kamiennej. Więcej informacji o dniach i godzinach otwarcia placówek RCKiK w Kielcach na www.rckik-kielce.com.pl

Chorzy ze świętokrzyskich szpitali liczą na Waszą pomoc.

Pamiętajmy, że łączy nas krew, która ratuje życie!

Jesteśmy przekonani, że nagłośnienie w/w apelu za pośrednictwem Państwa środków przekazu wpłynie na wzrost świadomości w tej jakże ważnej kwestii społecznej, co w konsekwencji przełoży się na większą ilość pozyskiwanej przez nas krwi potrzebnej do ratowania życia i zdrowia pacjentów w świętokrzyskich szpitalach.

Podczas akcji oddawania krwi można również dokonać rejestracji na potencjalnego dawcę szpiku.

Koordynator Akcji
mgr Katarzyna Krzak
Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

logo lubuskie warte zachodu

Data-8309piątek, 13 październik 2023 15:23
Wielkość pliku-8309 163.86 KB
Pobierz-8309 70

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Uwaga studenci medycyny!

- wydłużono termin składania wniosków

 

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki 2023/2024 tj. od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 roku. Wniosek należy złożyć do dnia 30 października 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są na stronie BIP pod adresem: https://bip.powiat-wloszczowa.pl – zakładka „Komunikaty i ogłoszenia”.

 

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wysokość świadczenia wynosi 2 000 zł miesięcznie. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki 2023/2024 tj. od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 roku. Wniosek należy złożyć osobiście
w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP do dnia 30 października 2023 r.

Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest studentem V albo VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,
 2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
 4. zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu,
  a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w Szpitalu Powiatowym im. JANA PAWŁA II we Włoszczowie.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
 2. zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
 3. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendium zostały określone
w regulaminie.

plakat stypendium dla studentów medycyny

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy, tj. od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.

Wysokość stypendium wynosi max. do 5 000,00 zł brutto miesięcznie.

Stypendium może być przyznane studentowi VI roku kierunku lekarskiego, który zawrze umowę stypendialną.

Wniosek wraz z klauzulą informacyjną należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego, przesłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (decyduje data wpływu do Starostwa), w terminie do 27.10.2023 r.

Do wniosku należy dołączyć oryginał zaświadczenia z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów, w tym o niekorzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz niepowtarzaniu roku.

Rozmowy z kandydatami, których wnioski spełniły wymagania formalne zostaną przeprowadzone przez Komisję powołaną przez Zarząd Powiatu Łowickiego 03.11.2023 r.

O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu Łowickiego po zapoznaniu się
ze stanowiskiem Komisji - w terminie nie dłuższym niż do 07.11.2023 r.

Wzór wniosku, klauzula informacyjna oraz wzór umowy stypendialnej są dostępne na stronie internetowej ZOZ Łowicz: www.zoz.pol.pl oraz BIP Starostwa Powiatowego w  Łowiczu
w zakładce Ogłoszenia i komunikaty: www.bip.powiat.lowicz.pl

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok