Ułatwienia dostępu

Konkurs „Otwarte Drzwi”

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami oraz do udziału w konkursie „Otwarte Drzwi” organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły znajdują się na poniższym linku.

 https://cwozn.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2023/06/Plakat.jpg


Zapraszamy do udziału w konkursie „Otwarte drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.
Dla autorów prac doktorskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

  • pierwsza nagroda w wysokości 13000 zł,
  • druga nagroda w wysokości 11000 zł,
  • trzecia nagroda w wysokości 9000 zł.

Dla autorów prac magisterskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

  • pierwsza nagroda w wysokości 7000 zł,
  • druga nagroda w wysokości 5000 zł,
  • trzecia nagroda w wysokości 4000 zł.

Prace można składać w następujących kategoriach:

  1. rehabilitacja społeczna i zawodowa,
  2. rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom z niepełnosprawnościami,
  3. dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  4. rehabilitacja medyczna.

Termin składania prac: do 20 września 2023 roku.
Zapraszamy do udziału!
Do Konkursu można nadsyłać prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.
Więcej informacji na stronie: otwartedrzwi.pfron.org.pl

Nabór wniosków o przyznanie przez Województwo Świętokrzyskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Świętokrzyskie studentom krztałcącym się na kierunku lekarskim.

Nabór wniosków rozpoczyna się 1 września 2023 r. i potrwa do 16 października br. Stypendium może być przyznane studentowi IV, V lub VI roku studiów, który spełnia łącznie następujace warunki:

a) jest studentem kierunku lekarskiego,

b) nie powtarza roku, na którym ubiega sie o przyznanie stypendium,

c) osiągnął średnia ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75

d) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,

e) zobowiąże się do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie Województwa Świętokrzyskiego a następnie osiedlenia się na terenie Województwa Świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami,

f) zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

Wnioski w ramach naboru przyjmowane będą w dniach od 1 września 2023 r. do 16 października 2023 r.

Osoba, która odpowiada/wytworzyła za informację:

Monika Malanowicz

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

telefon: 41/ 395-16-35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stypendia Ministra Obrony Narodowej dla studentów uczelni cywilnych

W imieniu Ministra Obrony Narodowej oraz Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kielcach zachęcamy studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do udziału w programie stypendialnym MON.

O środki mogą ubiegać się kandydaci na żołnierzy, którzy rozpoczną naukę w 2023 r. na kierunkach studiów zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizowanych w uczelniach innych niż uczelnie wojskowe. Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów upływa 31 sierpnia 2023 r.  

Wniosek o przyznanie stypendium, regulamin oraz niezbędne informacje są dostępne w poniższych załącznikach:

https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2023/sierpien/20230821_Decyzja%20ws.%20stypendiow.pdf

https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2023/sierpien/20230821_Podzial%20limitow%20stypendiow.docx

Stypendia powiatu strzyżowskiego dla studentów kierunku lekarskiego

W imieniu władz Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zachęcamy studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum UJK do wzięcia udziału w powiatowym programie stypendialnym. Termin składania wniosków upływa 29 września 2023 r.

Podstawowym warunkiem przyznania stypendium jest status studenta w roku akademickim 2023/2024 na co najmniej IV roku studiów oraz zobowiązanie się stypendysty do odbycia stażu podyplomowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzyżowanie, a także podjęcie pracy w ZOZ Strzyżów przez określony w warunkach naboru okres (uzależniony od okresu pobierania stypendium).

Wysokość stypendium to 2000 zł miesięcznie (przez 9 miesięcy w danym roku studiów). Osoba, która ubiega się o stypendium nie musi pochodzić z powiatu strzyżowskiego, ani być jego mieszkańcem.

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi dokumentami są dostępne na stronie powiatu: www.strzyzowski.pl (Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka „Stypendia”) oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie pod numerem tel.: 17 2765 000 wew. 38.

W dniach 14 - 18.08.2023 Dziekanat będzie nieczynny

Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Strzyżowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Stypendium może być przyznane studentowi, który kształci się na kierunku lekarskim od IV do VI roku studiów magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych; nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w chwili składania wniosku; zawrze umowę, w której zobowiąże się do podjęcia pracy w ZOZ Strzyżów. Wysokość stypendium to 2.000 zł miesięcznie.

29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Strzyżowskiego podjęła Uchwałę Nr XLII/300/2022 w sprawie zasad udzielania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 12 lipca 2022 r. poz. 2661) mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie trzy następujące warunki: 1. kształci się na kierunku lekarskim od IV do VI roku studiów magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych, 2. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w chwili składania wniosku, 3. zawrze umowę, w której zobowiąże się do podjęcia pracy w ZOZ Strzyżów.

       Wnioski należy składać w terminie do dnia 30.09.2022 r. osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów lub na adres: //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 123, 255); text-decoration: none; background-color: transparent;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stypendium ma charakter finansowy i jest przyznawane na okres maksymalnie do 9 miesięcy w każdym roku studiów począwszy od podpisania umowy do czasu planowanego zakończenia okresu kształcenia. Wysokość stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie.

O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu Strzyżowskiego po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami.

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie ww. stypendium wraz z dokumentami jakie należy złożyć są dostępne na stronie powiatu pod adresem: www.strzyzowski.pl (BIP - zakładka „Stypendia”) oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie pod numerem tel. 17 2765 000 w. 38.

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok