Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Uniejewskiej

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE

ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 27 maja 2022 roku o godzinie 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Sylwii Uniejewskiej pt : „Wpływ długotrwałego stresu oraz czynników uciążliwych i szkodliwych w pracy pielęgniarek operacyjnych na poziom wypalenia zawodowego”

 

Promotor:                                prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

Promotor pomocniczy:           dr n. o zdr. Dorota Rębak

Recenzenci:                            prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara- Studzińska

                                                prof. dr hab. n. med. i o zdr. Andrzej Fal  

                                                dr hab. n. med. Tomasz Blicharski, prof. UM

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na :

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_sylwia_uniejewska.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Uniejewskiej odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

 https://us02web.zoom.us/j/6885718203

 ść niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

                                                              Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. n o zdr. Edyta Suliga

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Cieślik

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE

ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE STACJONARNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 13 maja 2022 roku o godzinie 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Cieślik pt : Bezpieczeństwo pacjenta w procesie leczenia chirurgicznego”

 

Promotor:                               prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Promotor pomocniczy:           dr n. praw. Kamila Kocańda

Recenzenci:   :                       prof. dr hab. Monika Urbaniak

                                                dr hab. n. med. Michał Wilczyński

                                               dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński           

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na :

 https://bip.ujk.edu.pl/mgr_ewa_cieslik.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób stacjonarny w sali Rady Wyudziału Collegium Medicum UJK w Kielcach.

Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu

 prof. dr hab. n o zdr. Edyta Suliga

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Szymanika

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE

ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu 18 marca 2022 roku o godzinie 14:00 w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a w sali D 1/6 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Szymanika.

„Wpływ plastrowania mięśni pośladkowych na wyprost stawu biodrowego chorych po niedokrwiennym udarze mózgu”

Promotor:                    prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

Promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Justyna Pogorzelska

Recenzenci:                dr hab. n. o kf. Joanna Golec, prof. AWF                 

                                   dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska- Krawczyk

              prof. dr hab. n med. Witold Rongies

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_pawel_szymanik.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Pawła Szymanika  odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

https://us02web.zoom.us/j/6885718203

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

                                                                  Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu

 prof. dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jadwigi Bednarek

Kielce, dn. 14 luty 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE

ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu 11 marzec 2022 roku o godzinie 15:00 w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a w sali D 1/6 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jadwigi Bednarek.

Temat : Etiologia i czynniki ryzyka zakażeń szpitalnych przewodu pokarmowego związanych z opieką zdrowotną”.

Promotor:                               prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska - Wyszkowska

Recenzenci:                            prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło - Radomańska

dr hab. n med. Grażyna Jurkowska

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_jadwiga _bednarek.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Jadwigi Bednarek  odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/6885718203

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. n o zdr. Edyta Suliga

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Sieczkowskiej

Kielce, dn. 14 luty 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE

ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu 4 marzec 2022 roku o godzinie 14:30 w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a w sali 1/6 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Sieczkowskiej.

Temat : „Wpływ interwencji żywieniowej na przebieg radykalnej radiochemioterapii chorych na raka głowy i szyi”.

Promotor:                                prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Recenzenci:                             prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mądro

prof. dr hab. n. med. Alina Morawiec- Sztandera

dr hab. n. med. Rafał Stec

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_malgorzata_sieczkowska.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Sieczkowskiej odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/3072301550

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. n o zdr. Edyta Suliga

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kiełtyki

Kielce, dn. 14 luty 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE

ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu 4 marzec 2022 roku o godzinie 13:00 w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a w sali 1/6 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kiełtyki.

Temat : Jakość życia i aktywność zdrowotna a wielochorobowość i poczucie koherencji osób w okresie wczesnej i późnej starości ”.”.

Promotor:                                dr hab. n. o kf. Bożena Zawadzka, prof. UJK

Promotor pomocniczy:             dr n. o kf. Bożena Kowalczyk

Recenzenci:                             prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska- Kułak

prof. dr hab. n med. Anna Marchewka

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska- Tobis

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_aleksandra_kieltyka.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kiełtyki  odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/6885718203

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. n o zdr. Edyta Suliga 

Szukaj

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok