Ułatwienia dostępu

Doktoraty zaplanowane

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie hybrydowej mgr Anity Sowińskiej

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 15 września 2023 roku o godzinie 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anity Sowińskiej pt. Analiza związku pomiędzy niemowlęcą asymetrią idiopatyczną a postawą ciała dzieci we wczesnym wieku szkolnym,

Promotor:                               dr hab. n. o k.f. Jacek Wilczyński, prof. UJK

Recenzenci:                           

dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, prof CMKP

dr hab. n. o k. f. Małgorzata Matyja prof. AWF

dr hab. n. biol. Anna Ścisłowska - Czarnecka, prof. AWF

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na :

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_anita_sowinska.html

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z poźn. zm.).

Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anity Sowińskiej odbędzie się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w sali  D 1/6 Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a oraz zdalnie z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/6885718203

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania ZOOM, a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku części tajnej posiedzenia:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,

Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie hybrydowej mgr Tomasza Sikorskiego

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 18 września 2023 roku o godzinie 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Sikorskiego pt. „Ocena wpływu treningu dwuzadaniowego i wirtualnej rzeczywistości (WR) na sprawność funkcjonalną osób starszych”.

Promotor:                              dr hab. n. o k.f. Marek Żak, prof. UJK

Recenzenci:                           prof. dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel

prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń

prof. dr hab. n. med. Józef Opara

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na :

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_tomasz_sikorski.html

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z poźn. zm.).

Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Piotra Jaworskiego odbędzie się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w sali  D 1/6 Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a oraz zdalnie z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/6885718203

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania ZOOM, a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku części tajnej posiedzenia:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie hybrydowej lek. Michała Brzdęka

Rada Naukowa Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu 11 września 2023 roku o godzinie 14:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Michała Brzdęka nt. „Optymalizacja terapii przeciwwirusowej lekami o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym wobec zmieniającego się na przestrzeni lat profilu chorych z przewlekłym zakażeniem HCV”.

 

Promotor:                               dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk prof. UJK

Promotor pomocniczy:           dr n. med. Olga Tronina

Recenzenci:                            prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn

dr hab. n. med. Brygida Adamek

dr hab. n. med. Kamila Wójcik-Cichy

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na

https://bip.ujk.edu.pl/lek_michal_brzdek.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Michała Brzdęka odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/6885718203

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania ZOOM, a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku części tajnej posiedzenia:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,

 Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych

dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej - hybrydowej mgr Piotra Jaworskiego

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 24 lipca 2023 roku o godzinie 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Jaworskiego pt. Wady stóp a równowaga statyczna u seniorów”.

Promotor:                               dr hab. n. o k.f. Marek Żak, prof. UJK

Promotor pomocniczy:           dr n. o zdr. Beata Szczepanowska- Wołowiec

Recenzenci:                           prof. dr hab. n. o  k. f. Anna Skrzek

prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Witold Rongies

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na :

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_piotr_jaworski.html

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z poźn. zm.).

Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Piotra Jaworskiego odbędzie się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w sali  D 1/6 Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a oraz zdalnie z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/6885718203

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania ZOOM, a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku części tajnej posiedzenia:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,

Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej - hybrydowej mgr Pawła Rychtera

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 20 lipca 2023 roku o godzinie 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Rychtera pt. Ocena wpływu siły mięśniowej na poprawę równowagi u chorych po udarze mózgu”,

Promotor:                               dr hab. n. o k.f. Marek Żak, prof. UJK

Promotor pomocniczy:           dr n. o zdr. Beata Szczepanowska- Wołowiec

Recenzenci:                           prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń

prof. dr hab. n.  med. Joanna Szczepańska - Gieracha

prof. dr hab. n. med.  Józef Opara

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na :

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_pawel_rychter.html

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z poźn. zm.).

Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Pawła Rychtera odbędzie się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w sali  D 1/6 Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a oraz zdalnie z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/6885718203

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania ZOOM, a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku części tajnej posiedzenia:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,

Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie hybrydowej mgr Martyny Gorzelak

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 7 lipca 2023 roku o godzinie 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Gorzelak pt. Ocena wybranych czynników predykcyjnych przebiegu wczesnego okresu pooperacyjnego po zabiegu wewnątrznaczyniowej eliminacji tętniaka aorty brzusznej”

Promotor:                               prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Promotor pomocniczy:           dr n. med. Jarosław Miszczuk

Recenzenci:                           prof. dr hab. n. med. Maria Teresa Szewczyk

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Tomasz Jakimowicz

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na :

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_martyna_gorzelak.html

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z poźn. zm.).

Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Martyny Gorzelak odbędzie się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w sali  D 1/6 Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a oraz zdalnie z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/6885718203

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania ZOOM, a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku części tajnej posiedzenia:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,

Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok