Ułatwienia dostępu

Doktoraty zaplanowane

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Krystyny Dobrowolskiej

Rada Naukowa Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2024 roku o godzinie 13:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Krystyny Dobrowolskiej nt. „Przebieg zakażenia SARS-CoV-2 w okresach dominacji wariantów Delta i Omikron”.

 

Promotor:                               prof. dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk

Recenzenci:                            prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska

dr hab. n. med. Anita Olczak prof. UMK

prof. dr hab. n. med. Iwona Mozer-Lisewska

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na

https://bip.ujk.edu.pl/lek_krystyna_dobrowolska.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.). Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Krystyny Dobrowolskiej odbędzie się stacjonarnie w sali D 1/6 Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a oraz z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/6885718203

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania ZOOM, a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku części tajnej posiedzenia:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych
dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Florek

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Florek w dniu 15 lutego 2024 roku o godzinie 13:00  w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19a w sali D 1/6.

Temat rozprawy:  : Ocena związku funkcjonowania osób starszych ze stomią na jelicie grubym ze stanem odżywienia”.

Promotor:                               dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK

Promotor pomocniczy:           dr n. med. Jarosław Matykiewicz

Recenzenci:                                        prof. dr hab. Maria Teresa Szewczyk

prof. dr hab. Zbigniew Lorenc

dr hab. Mariusz Wysokiński, prof. UML

Link do spotkania: https://zoom.us/j/6885718203

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej - hybrydowej mgr Justyny Tracz

Rada Naukowa Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu 22 stycznia 2024 roku o godzinie 14:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
lek. Justyny Tracz nt. „Wpływ migotania przedsionków na przebieg zachorowania udarowego i rokowanie. Badanie na podstawie rejestru jednoośrodkowego”.

 

Promotor:                               prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

Recenzenci:                            prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski

dr hab. n. med. Barbara Błaszczyk, prof. nadzw.

dr hab. n. med. Agata Tymińska

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na

https://bip.ujk.edu.pl/lek_justyna_tracz.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.). Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Bernadetty Bieleckiej odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/6885718203

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania ZOOM, a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku części tajnej posiedzenia:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,

 Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych
dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej - hybrydowej mgr Benadetty Bieleckiej

Rada Naukowa Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2023 roku o godzinie 14:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Benadetty Bieleckiej nt. „Profilaktyka przeciwudarowa u chorych z migotaniem przedsionków i wysokim ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych”.

 

Promotor:                               Prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

Promotor pomocniczy:           dr hab. n. med. Iwona Gorczyca-Głowacka prof. UJK

Recenzenci:                            dr hab. n. med. Joanna Jaroch prof. UNW

dr hab. n. med. Adam Kern

dr hab. n. med. Piotr Ścisło

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na

https://bip.ujk.edu.pl/lekbernadetta_bielecka.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.). Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Bernadetty Bieleckiej odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/6885718203

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania ZOOM, a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku części tajnej posiedzenia:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych

dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej - hybrydowej mgr Elizy Wołoszynek

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 10 listopada 2023 roku o godzinie 15:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Elizy Wołoszynek pt„Wizerunek sylwetki a zachowania zdrowotne związane z kontrolą masy ciała wśród dziewcząt i chłopców w wieku 16 – 18 lat””.

Promotor:                               prof. dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga

Recenzenci:                                        prof. dr hab. n. roln. Joanna Wyka

dr hab. n. biol. Iwona Wronka, prof. UJ

dr hab. n. o k.f. Paweł Tomaszewski, prof. AWF

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na :

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_eliza_woloszynek.html

 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zmianami).

Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Elizy Wołoszynek odbędzie się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w sali  D 1/6 Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a oraz zdalnie z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/6885718203

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania ZOOM, a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku części tajnej posiedzenia:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,

Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w formie zdalnej - hybrydowej mgr Kamili Fortunki

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 24 listopada 2023 roku o godzinie 15:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Fortunki ptOcena stanu wiedzy i potrzeba edukacji personelu pielęgniarskiego na temat zakażeń szpitalnych”.

Promotor:                               prof. dr hab. n. med. Robert Bucki

Promotor pomocniczy:           dr n. biol. Grzegorz Król

Recenzenci:                                        prof. dr hab. n. med. Małgorzata Żendzian- Piotrowska,

dr hab. n. med. Marzena Wątek

dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, prof. UM

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na :

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_kamila_fortunka.html

 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zmianami).

Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Kamili Fortunki odbędzie się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w sali  D 1/6 Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a oraz zdalnie z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/6885718203

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania ZOOM, a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku części tajnej posiedzenia:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,

Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga

Szukaj