Ułatwienia dostępu

O projekcie

loga fundusze europejskie pl ujk eu

Kosmetologia – studia licencjackie i magisterskie, nabór 2019/20.

Projekt „OKNO NA ŚWIAT” kierowany jest do studentów studiów licencjackich i magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20
na kierunku: Kosmetologia

Realizacja projektu dotyczy modułu programów kształcenia (M1).

Kwalifikacja do modułu
Do modułu zostaną zakwalifikowani Studenci powyżej wymienionego kierunku, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczynają kształcenie jako studenci pierwszego roku.

Przystąpienie Uczestnika do Projektu
polega na złożeniu wypełnionych przez studenta/kę dokumentów
1) Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (zał. 1)

2) Oświadczenia Uczestnika Projektu (zał.2)

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z regulaminem projektu (zał. Reg.).

Wypełnione dokumenty należy złożyć Koordynatorowi modułu programów kształcenia dla kierunku Kosmetologia – dr Elżbieta Rębiś, pokój nr 2, Budynek A.

Terminy składania dokumentów – pierwsze zaplanowane zajęcia dydaktyczne
w formie wykładu dla kierunku.

Szukaj