Ułatwienia dostępu

O projekcie

loga fundusze europejskie pl ujk eu

Projekt „OKNO NA ŚWIAT”

kierowany jest do studentów studiów licencjackich i magisterskich rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

na kierunku: Zdrowie Publiczne

  1. Realizacja projektu dotyczy modułu modyfikacji programów kształcenia (M1).

M1- E-LEARNING wdrożenie nowej formy zajęć teoretycznych,

 (również w ramach lektorat. jęz.obcych w celu podniesienia jakości kształcenia i większej sprawności komunikacyjnej. Wdrożenie kursu jęz.angielskiego w systemie E-L słownictwo zawodowe (obsługa pacjenta, informacje medyczne)

 M2b  dodatkowe zadania w formie projektu PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA – zespoły będą podnosić swoje kompetencje zawodowe opracowując programy profilaktyki prozdrowotnej i promocji zdrowia, 

Kwalifikacja do modułu

Do modułu zostaną zakwalifikowani Studenci kierunku Zdrowie Publiczne, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczynają kształcenie jako studenci pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich

Przystąpienie Uczestnika do Projektu

polega na złożeniu wypełnionych przez studenta/kę dokumentów

1) Deklaracji uczestnictwa w Projekcie

 Deklaracja Uczestnictwa W Projekcie (828.3 KiB)

2) Oświadczenia Uczestnika Projektu

 Oświadczenie Uczestnika Projektu (711.5 KiB)

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z regulaminem projektu

 Regulamin (710.4 KiB)

Wypełnione dokumenty należy złożyć Koordynatorowi modułu programów kształcenia dla kierunku Zdrowie Publiczne – dr Edyta Laurman – Jarząbek.

Terminy składania dokumentów – pierwsze zaplanowane zajęcia dydaktyczne w formie wykładu dla kierunku.

Szukaj