Ułatwienia dostępu

Nasza przedstawicielka w Komisji Ewaluacji Nauki

Prof. dr hab. Edyta Suliga z Collegium Medicum UJK znalazła się w składzie Komisji Ewaluacji Nauki na najbliższą, czteroletnią kadencję.

Nominacje nowym, 34 członkom Komisji Edukacji Nauki wręczono w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Do zadań komisji należy między innymi przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej, przygotowanie projektów wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji.

Komisja sporządza też opinie i oceny w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy, ewaluuje jakość kształcenia w szkołach doktorskich. Eksperci sporządzają też analizy w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich. Współpracuje także z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

W nowej kadencji swojego przedstawiciela w komisji będzie miał Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Prof. dr hab. Edyta Suliga w 1991 roku uzyskała tytuł magistra biologii za pracę p.t. „Dziedziczenie układu linii papilarnych dłoni i stóp w rodzinie wielopokoleniowej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Kaczanowskiego, w Zakładzie Antropologii Instytutu Zoologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1998 roku uzyskała tytuł doktora nauk biologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego.

W kolejnych latach prof. Edyta Suliga podjęła badania, których celem była ocena rozwoju morfofunkcjonalnego, sposobu żywienia i wybranych elementów stylu życia dzieci i młodzieży oraz ich społeczno-ekonomicznych uwarunkowań. Była pierwszą osobą, której Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nadała stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. W ubiegłym roku otrzymała nominację profesorską podpisaną przez Prezydenta RP. Jest autorką lub współautorką ponad 130  prac naukowych.

W skład Komisji Ewaluacji Nauki wchodzi po trzech przedstawicieli poszczególnych dziedzin nauki i sztuki, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze i instytuty międzynarodowe. Do komisji weszło także siedem osób z doświadczeniem w zakresie polityki naukowej, wskazanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Kadencja KEN rozpoczęła się 1 kwietnia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2027 r.

oprac. pio, MEiN

Dni Jakości Kształcenia, 24-25.04.2023

Program Dni Jakości Kształcenia w UJK 24-25 kwietnia 2023 r.

 

SMART DJK 2023 567 800px

Odbył się wykład "Choroby przenoszone drogą płciową" mgr Katarzyna Bedla 14.03.2023 godz. 10.00-11.00

Choroby przenoszone drogą płciową 

wykład, mgr Katarzyna Bedla 14.03.2023 godz. 10.00-11.00

https://youtu.be/HUA2baNvw1I

Konkurs Studium Języków Obcych UJK ”Games start Be smart”

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach organizuje Konkurs w ramach obchodów Dni Jakości Kształcenia w Uczelni 2023: ”Games start Be smart” – Gry dydaktyczne wspomagające uczenie się języka angielskiego – specjalistycznego, dla Twojego kierunku studiów.

Przygotuj grę w formie tradycyjnej lub multimedialnej i wygraj!

Przeczytaj regulamin, wypełnij formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami i dostarcz wszystkie dokumenty wraz z grą do sekretariatu SJO najpóźniej do 24 kwietnia 2023r., do godz. 13.00!

Szczegóły w Regulaminie poniżej!

Podejmij wyzwanie!

Zapraszamy!!!

W ramach Programu „Okno na Świat” mamy zaszczyt zaprosić na wykład wybitnego specjalisty

loga fundusze europejskie pl ujk eu
Szanowni Państwo,

w ramach Programu „Okno na Świat” mamy zaszczyt zaprosić na wykład wybitnego specjalisty, Pani dr hab. n. med. Anny Żaczek prof. uczelni, mikrobiologa i biologa molekularnego z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym. Pani profesor kieruje Zakładem Mikrobiologii w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jej zainteresowania badawcze w dużej mierze dotyczą bakterii patogennych, szczególnie prątka gruźlicy Mycobacterium tuberculosis.

Tytuł wykładu: „Współczesne badania diagnostyczno-epidemiologiczne M. tuberculosis – czynnika etiologicznego gruźlicy” 

Termin: 28 marca 2023, godzina 12:00 – 14:15, sala D_1/8 Collegium Medicum UJK

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Sekcja Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Dr hab. Wioletta Adamus-Białek, prof. UJK

Konferencja naukowa: „Spotkania na granicy – Prawo ochrony środowiska i zdrowie”

Szanowni Państwo,

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z Fundacją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” oraz Kołem Naukowym Prawa Ochrony Środowiska zapraszają na organizowaną w dniu 13 marca 2023 r. konferencję naukową: „Spotkania na granicy – Prawo ochrony środowiska i zdrowie”.

Liczymy na to, że organizowane wydarzenie będzie nie tylko okazją do spotkania specjalistów, ale również pozwoli na podjęcie szerokiej dyskusji na temat wyzwań związanych z ochroną środowiska, jej wpływem na zdrowie i jakość życia człowieka.

Podstawowym celem konferencji będzie zidentyfikowanie aktualnych problemów ochrony środowiska w ujęciu multidyscyplinarnym. Problematyka poszczególnych zagrożeń środowiska będzie omawiana z prawnego, medycznego i technicznego (w niektórych przypadkach przyrodniczego) punktu widzenia. Należy podkreślić jak ważne jest zidentyfikowanie zagrożeń, skutków ich wystąpienia dla życia i zdrowia człowieka w aspekcie obowiązującego prawodawstwa w tym zakresie.

Plików:
Data-7591piątek, 10 marzec 2023 12:21
Wielkość pliku-7591 13.07 MB
Pobierz-7591 95

Podsumowanie konferencji:

Podstawowym celem konferencji „Spotkania na granicy – prawo ochrony środowiska i zdrowie” było zidentyfikowanie aktualnych problemów ochrony środowiska w ujęciu multidyscyplinarnym. Problematyka poszczególnych zagrożeń środowiska była omawiana z prawnego, medycznego i technicznego (w niektórych przypadkach przyrodniczego) punktu widzenia. Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, wśród których znaleźli się m.in. lekarze, pracownicy naukowi, reprezentanci organów administracji publicznej, radcowie i adwokaci, a także doktoranci i studenci. W konferencji wzięli udział przedstawiciele 14 ośrodków naukowych.

Zorganizowane wydarzenie było nie tylko okazją do spotkania specjalistów, ale również pozwoliło na podjęcie dyskusji na tematy niezwykle ważne nie tylko prawnie, ale też społecznie, tak w kraju jak i za granicą. Liczymy, że wydarzenie to przyczyni się do dalszej szerokiej współpracy między ośrodkami naukowymi i zaowocuje wymiernymi efektami w postaci projektów badawczych.

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok