Rada Naukowa Instytutu Nauk Medycznych

Lista Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum

 

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK

 

dr hab. n. med. Paweł Podsiadło, prof. UJK

prof. dr hab. n. med. Anna Polewczyk

prof. dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk

dr hab. n. med. Ilona Klejbor, prof. UJK

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński

dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz, prof. UJK         

dr hab. n. med. Marcin Pasiarski, prof. UJK

dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK

dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Siudak

dr hab. n. med. Rafał Zieliński, prof. UJK

dr n. med. Olga Adamczyk-Gruszka

dr n. med. Przemysław Wolak

dr n. med. Łukasz Nawacki

Szukaj