Informacja dla studentów kierunku Zdrowie publiczne Studia i stopnia stacjonarne II rok

Spotkanie organizacyjne dotyczące praktyk zawodowych odbędzie się w dniu 26.03.2018. (poniedziałek) o godzinie 12.30. w sali nr 102.

Proszę o przyniesienie dokumentów potwierdzających: ubezpieczenie OC i NNW, szczepienie przeciw WZW typu B, aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Studenci, którzy nie przedstawią wymaganych dokumentów, nie będą dopuszczeni do odbywania praktyki. Obecność studentów obowiązkowa.

Opiekun praktyk
Aleksandra Słopiecka

Uwaga studenci II rok, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia

Proszę o niezwłoczne dostarczenie Dzienniczków praktyk i zajęć praktycznych w celu weryfikacji dotychczas zrealizowanych zajęć. Dzienniczki proszę dostarczyć do Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa (pok. 9) w godz. 10.00- 14.00 w terminie nie przekraczalnym do 02.03.2018r.

Dr n. med. Grażyna Czerwiak

Praktyki / Fizjoterapia

Dyżur opiekuna praktyk dr Justyny Pogorzelskiej zostaje przełożony z dnia 12.01.2018 ( piątek) na 13.01.18 ( sobota ) od godziny 13.00 do 14.00

Uwaga studenci kierunku Fizjoterapia

Informacje dotyczące podziału placówek na praktyki na kierunku Fizjoterapia dla studentów studiów stacjonarnych (I rok II stopnia i I rok I stopnia), którzy zadeklarowali chęć odbywania praktyk przez uczelnię, zostaną zamieszczone w zakładce praktyk w poniedziałek 26.06.2017.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE STUDIA I STOPNIA STACJONARNE II ROK

Spotkanie organizacyjne dotyczące praktyk zawodowych odbędzie się w dniu 09.12.2016 r. (piątek) o godzinie 9.30 w s. 118

Proszę o przyniesienie dokumentów potwierdzających: ubezpieczenie OC i NNW, szczepienie przeciw WZW typu B, aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Studenci, którzy nie przedstawią wymaganych dokumentów, nie będą dopuszczeni do odbywania praktyki.

Obecność studentów obowiązkowa.

                                                                                                                                Opiekun praktyk
Aleksandra Słopiecka

INFORMACJA DLA STUDENTÓW KIERUNKU FIZJOTERAPIA III ROK STUDIA STACJONARNE

  1. Spotkanie organizacyjne w sprawie praktyki na rok 2016/2017 odbędzie się z początkiem listopada z opiekunem praktyk, w czasie którego zostanie przedstawiony harmonogram praktyki.
  2. Studenci na kierunku Fizjoterapia III roku studia stacjonarne, odbywają praktykę w miejscu i terminie wynikającym z harmonogramu praktyk, określonego przez uczelnię w ciągu roku akademickiego.
  3. Student ma prawo realizować praktykę we własnym zakresie, np. w miejscu swojego zamieszkania, ale tylko w terminie pokrywającym się z praktyką wynikającą z harmonogramu praktyk. Indywidualna praktyka nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi.
  4. Zanim student zdecyduje się na organizowanie praktyki we własnym zakresie, jego obowiązkiem jest poinformować o tym opiekuna praktyk.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

INFORMACJA DLA STUDENTÓW KIERUNKU
ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA II STOPNIA STACJONARNE II ROK
SPECJALNOŚĆ:
ORGANIZACJA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH W ZAGROŻENIACH CYWILIZACYJNYCH I SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 Spotkanie organizacyjne dotyczące praktyk zawodowych odbędzie się w dniu 26.10.2016. (środa) o godzinie 15.00. w sali nr 115. Proszę przynieść dokumenty potwierdzające: ubezpieczenie OC i NNW, szczepienie przeciw WZW typu B, aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Obecność studentów obowiązkowa.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW KIERUNKU
ZDROWIE PUBLICZNE STUDIA I STOPNIA STACJONARNE II ROK

 Spotkanie organizacyjne dotyczące praktyk zawodowych odbędzie się w dniu 26.10.2016. (środa) o godzinie 11.00. w sali nr 215. Proszę przynieść dokumenty potwierdzające: ubezpieczenie OC i NNW, szczepienie przeciw WZW typu B, aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Obecność studentów obowiązkowa.

                                                                                                                                Opiekun praktyk
Aleksandra Słopiecka