Ułatwienia dostępu

Nie żyje prof. Marcin Jabłoński

Ze smutkiem informujemy, że 28 września zmarł dr hab. n. med. Marcin Jabłoński, prof. UJK, pracownik Instytut Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJK.

prof. Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński był lekarzem z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym. Posiadał specjalizację z psychiatrii oraz z chorób wewnętrznych. Był certyfikowanym psychoterapeutą Sekcji Naukowych: Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Poza praktyką lekarską i psychoterapeutyczną pracował naukowo w Instytucie Nauk o Zdrowiu (Zakład Psychologii Zdrowia i Psychiatrii) Collegium Medicum UJK. Wykładał też na kilku innych uczelniach, między innymi  Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Posiadał certyfikat psychoonkologa i superwizora psychoonkologii PTPO i był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Prof. Marcin Jabłoński był też szefem II Kliniki Psychiatrii w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w czwartek, 6 października o godzinie 14 na cmentarzu komunalnym w Bochni, przy ulicy Orackiej 6.

Gaudeamus zabrzmi po raz 53

Zapraszamy na inaugurację roku akademickiego 2022/2023. Uroczystość odbędzie się w czwartek, 6 października o godzinie 10 w Rektoracie UJK przy ulicy Żeromskiego 5.

W programie inauguracji jest przemówienie prof. dr hab. Stanisława Głuszka, rektora UJK, immatrykulacja studentów pierwszego roku, pieśń Gaudeamus i koncert pracowników Katedry Muzyki naszej Uczelni.

Inauguracyjny wykład pt. „Społeczna rola sztuki i designu” wygłosi dr hab. Katarzyna Ziołowicz, prof. UJK, dziekan Wydziału Sztuki.

Podczas uroczystości wręczone zostaną Stypendia Ministra dla Młodych Naukowców oraz odznaczenia państwowe i medale.

link:
https://ujk.edu.pl/news/?id=6187&c=24

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Prorektor do Spraw Medycznych,

Dziekan i Rada

Wydziału Collegium Medicum

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

mają zaszczyt zaprosić pracowników, studentów i doktorantów

na

INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Uroczystość odbędzie się 10 października 2022 r. o godz. 12:00

w Auli 0/13 w budynku Wydziału Collegium Medicum

przy al. IX Wieków Kielc 19a (wejście od ul. Radiowej)

 

Program uroczystości:

  • Hymn państwowy
  • Powitanie zaproszonych gości
  • Wystąpienie inauguracyjne

Dziekana Wydziału Collegium Medicum

prof. dr hab. n. med. Marianny Janion

  • Immatrykulacja studentów
  • Gaudeamus
  • Wystąpienie zaproszonych gości
  • Wykład inauguracyjny prof. dr hab. n. med. Zbigniew Siudak
  • Czy amerykańscy prezydenci żyją dłużej? Przełomowe odkrycia w kardiologii i kardiochirurgii XX i XXI wieku i ich wpływ na losy świata
  • Zakończenie uroczystości

Anestezjologia regionalna pod kontrolą USG - kurs z wykorzystaniem preparatów anatomicznych

Plików:
Data-6825czwartek, 29 wrzesień 2022 12:51
Wielkość pliku-6825 59.05 KB
Pobierz-6825 74

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W FORMIE STYPENDIUM STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU LEKARSKIM

Wspólnie dla Szpitala Uniwersyteckiego

Parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu, firm i instytucji stworzyli Społeczny Komitet na rzecz Utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego.

Pierwsze spotkanie Komitetu odbyło się w Rektoracie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Inicjatorem i zarazem jego przewodniczącym jest poseł Krzysztof Lipiec. Podczas spotkania członkowie Komitetu mieli okazję zapoznać się z prezentacją przygotowaną przez prof. dr. hab. Stanisława Głuszka, rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Rektor przedstawił w niej aktualną sytuację związaną z kształceniem kadr medycznych w Kielcach.

Wymowne było porównanie sytuacji z innymi ośrodkami akademickimi, które zaczęły kształcenie lekarzy w podobnym czasie jak Uniwersytet Jana Kochanowskiego (2015 rok). W 2017 roku powstał Szpital Uniwersytecki w  Zielonej Górze, w tym samym roku Uniwersytecki Szpital Kliniczny powstaje w Opolu. W ubiegłym roku w Rzeszowie podpisano deklarację utworzenia szpitala klinicznego wraz z kampusem medycznym, 35 hektarów na ten cel przekazała podrzeszowska gmina Świlcza. Katolicki Uniwersytet Lubelski, który zamierza otworzyć kierunek lekarski w przyszłym roku, już wystąpił do władz regionu o wsparcie w uzyskaniu lokalizacji szpitala klinicznego. W efekcie województwo świętokrzyskie zostaje jedynym regionem w Polsce bez szpitala uniwersyteckiego.

Obecnie studenci kierunków medycznych na naszej Uczelni mają zajęcia w ośmiu szpitalach na terenie województwa. Sprawia to kłopoty logistyczne, trudne negocjacje  z dyrektorami i założycielami szpitali, brak zaplecza dydaktycznego i możliwości prowadzenia badań. Pojawiają się tak błahe problemy jak … brak szatni dla studentów.

Prof. Stanisław Głuszek pokazał zalety powstania takiego szpitala. To między innymi poprawa jakości świadczonych usług, możliwość finansowania z innych źródeł niż Narodowy Fundusz Zdrowia (Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) czy możliwość prowadzenia projektów badawczych. Znacznie poprawią się też warunki kształcenia studentów kierunków medycznych. Utworzenie szpitala uniwersyteckiego w Kielcach rekomendują fachowcy, projekt ma poparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki, o czym mówił w grudniu ubiegłego roku minister Przemysław Czarnek.

Rektor, prof. Stanisław Głuszek wskazał trzy możliwości utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Kielcach. Pierwsza z nich zakłada uczynienie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego szpitalem Uniwersyteckim, podobnie jak to stało się w Zielonej Górze i Opolu. Druga to pozyskanie na zasadzie rekompensaty – wykupu spółki Szpital Kielecki. Trzecia możliwość to pozyskanie działki i środków na budowę nowego szpitala.

Członkowie Społecznego Komitetu na rzecz Utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego podzieli się swoimi uwagami. Zgodnie uznali, że Szpital Uniwersytecki jest potrzebny i zapewnili, że będą o to zabiegać. Rolą Komitetu jest między innymi opracowanie „mapy drogowej”, która doprowadzi do jego powstania.

Kolejne spotkanie Komitetu zaplanowano w październiku br.

link

Szukaj