Ułatwienia dostępu

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce"

Szanowni Państwo
Doktoranci oraz Studenci
Członkowie Społeczności Akademickiej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauki o Zdrowiu w Teorii i Praktyce", która odbędzie się 14 czerwca 2022 roku na Wydziale Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Celem konferencji jest integracja środowiska studentów, umożliwiająca zeprezentowanie badań własnych oraz doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej medycyny i nauk pokrewnych. Tematyka konferencji dotyczy nauk o zdrowiu w podejściu interdyscyplinarnym w następujących sekcjach: nauki o zdrowiu i nauki medyczne, administracyjno-prawna, varia oraz poster.

Organizatorem Konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Medyk.

Serdecznie zapraszam całą społeczność akademicką UJK do udziału.

Szczegóły w załączonym piśmie oraz na stronie:

https://fb.me/e/1ki1baOs1

Z wyrazami należnego szacunku, 
Opiekunowie oraz Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Medyk

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję

 

COD plakat1

 

cod zaproszenie

12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

12maja miedzynarodowy dzien piel i pol

Plików:
Data-5033czwartek, 12 maj 2022 10:02
Wielkość pliku-5033 110.86 KB
Pobierz-5033 73

W dniach 9-10 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się I Kongres Humanizacji Medycyny

I kongres humanizacji medycyny

Celem Kongresu jest podjęcie tematyki dotyczącej odpowiedniej komunikacji w ochronie zdrowia.

Podczas wydarzenia eksperci podejmą próbę zidentyfikowania słabych i silnych stron wdrażania idei humanizacji z perspektywy pracowników jednostek ochrony zdrowia, uwzględniając również rolę kształcenia studentów i kształcenia podyplomowego.

Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną także wyniki badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Warszawski na zlecenie Ministra Zdrowia, mającego na celu dokonanie oceny stopnia humanizacji medycyny w zakresie wykonywanych zawodów medycznych i zespołów terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji zespół medyczny-pacjent.

https://www.kongreshumanizacjamedycyny.pl/

Dni Jakości Kształcenia 12-13 maja 2022

djk.jpg

W dniach 12-13 maja 2022 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego obchodzone będą Dni Jakości Kształcenia pod hasłem przewodnim „Zaszczepieni wiedzą. Twoje jutro zaczyna się dziś”.

To nawiązanie do trudnych czasów w jakich żyjemy, związanych choćby z sytuacją epidemiologiczną wywołaną szalejącym koronawirusem czy z warunkami panującej na Wschodzie wojny.

To będzie kolejna, już siódma edycja święta jakości w naszej uczelni. Wydarzenie to cieszy się zwiększającym się zainteresowaniem, jako inspirujące forum wymiany myśli, pomysłów i inspiracji uniwersyteckich. W ramach obchodów tego uczelnianego święta zaplanowano wiele inicjatyw na poziomie uczelnianym i wydziałowym, celem których będzie propagowanie kultury jakości i wspólnego budowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz kształtowanie dobrego wizerunku systemu jakości wśród całej społeczności akademickiej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem DJK i do udziału w zaplanowanych spotkaniach, zarówno studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych, jak i pracowników naszego Uniwersytetu. To dobry krok w kierunku zwiększania świadomości i zaangażowania naszej społeczności akademickiej w procesy związane z jakością kształcenia, jak również podniesienia rangi działalności dydaktycznej.

dr Ewa Błaszkiewicz
Sekcja Jakości Kształcenia (Dział Kształcenia)

Szczegółowy program Dni Jakości Kształcenia w UJK do pobrania.

Godziny rektorskie w dniach 12-13.05 i 19-20.05.2022r.

Decyzją JM Rektora UJK prof. dr hab. Stanisława Głuszka w dniu 12-13 maja 2022 r. oraz 19-20 maja 2022 r. będą obowiązywać godziny rektorskie z uwagi na obchodzone w tym czasie Dni Jakości Kształcenia oraz Juwenalia.

Powyższy komunikat w sprawie dni rektorskich dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych.

Szukaj