REKRUTACJA DO PROJEKTU DOT. UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH METODĄ SYMULACJI DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO

loga fundusze europejskie pl ujk eu

REKRUTACJA DO PROJEKTU

DOT. UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH METODĄ SYMULACJI DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO

Informujemy, iż od dnia 26.01.2022 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „MEDICUS-centrum symulacji medycznej UJK”

Rekrutacja  dotyczy:

-studentów I roku kierunku lekarskiego studia stacjonarne (nabór 2021/2022)

 

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od  26.01.2022  do 04.02.2022 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do bud. B pok. 3.30 do Pani Ilony Foksa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, tel. 041 349 69 57.