Ułatwienia dostępu

Konferencja naukowa studentów

 przy okazji uroczystego otwarcia WCSM UJK odbyła się także konferencja naukowa dla studentów. Z tego miejsca gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział! 

Szczególnie gratulujemy zwycięzcom, czyli autorom pracy "„Poziom odczuwanego stresu w relacjach interpersonalnych w miejscu pracy pielęgniarek” - Rafał Mazur i Bogusława Krężęl - wielkie gratulacje!

Gratulujemy także autorom wyróżnionych prac:
- Alekandra Piotrowska i praca "„Leczenie spersonalizowane – zastosowanie blinatumomabu i immunoterapii CAR-T w nawracającej ostrej białaczce limfoblastycznej u chłopca z zespołem Nijmegen – opis przypadku"
- Magdalena Ługowska „Kompleksowe leczenie noworodka z niską masą urodzeniową i przepukliną pępowinową – opis przypadku”
- Aleksandra Tomala, Agnieszka Bujak, Małgorzata Osak, Piotr Paluch, Natalia Pytel, Roksana Szwanke i praca „Urazy u pianistów oraz zastosowanie symulacji medycznej w procesie rekonwalescencji”

Bardzo się cieszymy, że jest wśród Was tyle ambitnych naukowo osób! 

 

Prezentacja studentów na auli

Otwarcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

 

W dniu 14 kwietnia 2023 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się uroczyste otwarcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (WCSM). W programie wydarzenia znalazły się m.in. konferencja naukowa, pokazy i warsztaty tematyczne.

 

Uroczystość rozpoczęła się od słów powitania, które do przybyłych gości skierował prof. dr hab. Stanisław Głuszek.  Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego opowiedział o staraniach władz i pracowników uczelni na rzecz budowy WCSM, a także podkreślił rolę nowoczesnych technologii w procesie kształcenia.

W Centrum Symulacji Medycznej, poza dotychczasowymi możliwościami nauczania, coraz większe znaczenie będzie miała robotyka i sztuczna inteligencja. (…) Otwierając dzisiaj WCSM rozwijamy nasze umiejętności. Choć zachwycamy się możliwościami w zakresie symulacji medycznej, to jednak nie możemy bezkrytycznie zachłysnąć się postępem technologicznym - mówił prof. Głuszek.

Następnie list gratulacyjny w imieniu Ministra Edukacji i Nauki dr. hab. Przemysława Czarnka odczytał Sławomir Adamiec. Dyrektor Generalny MEiN podkreślił, że z radością obserwuje rozwój Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, którego jest absolwentem.

Jako kolejny głos zabrał dr n. med. Przemysław Wolak. Prodziekan ds. kształcenia w Collegium Medicum przypomniał, że Centrum powstało w ramach projektu „MEDICUS - centrum symulacji medycznej UJK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oficjalną część wydarzenia zwieńczyło tradycyjne przecięcie wstęgi przez prof. dr. hab. Stanisława Głuszka, Sławomira Adamca, dr. n. med. Przemysława Wolaka, europosła Adama Jarubasa, senatora Krzysztofa Słonia, przewodniczącego kieleckiej Rady Miejskiej Jarosława Karysia, Prorektor ds. Medycznych dr hab. n. o zdr. prof. UJK Dorotę Kozieł, Dziekan Collegium Medicum prof. zw. dr hab. n. med. Mariannę Janion oraz Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych dr hab. n. med. prof. UJK Beatę Kręcisz. Następnie uczestnicy wydarzenia udali się na zwiedzanie nowoczesnych laboratoriów i pracowni WCSM.

Drugą część spotkania wypełniła sesja naukowa, w której głos zabrali młodzi naukowcy reprezentujący m.in. Uniwersytet Zielonogórski, Akademię Krakowską im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Przedmiotem konferencji, moderowanej przez dr hab. n. hum. prof. UJK Grażynę Nowak-Starz, dr n. med. Agatę Michalską oraz dr. n. med. Przemysława Wolaka, było zastosowanie centrów symulacji medycznych w nauczaniu medycyny, fizjoterapii, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa. Równocześnie z sesją naukową trwały warsztaty szkoleniowe. Prowadzący ją lek. Michał Bączek przygotował m.in. pokazy przeprowadzania małoinwazyjnych zabiegów wewnątrznaczyniowych, opieki okołoporodowej nad noworodkami oraz podstaw szycia chirurgicznego.

W skład Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej weszły znakomicie wyposażone sale egzaminacyjne OSCE, OIOM, blok operacyjny z myjnią chirurgiczną i pomieszczeniem kontrolnym, sala z symulatorem karetki, sala nauczania umiejętności chirurgicznych i nauczania umiejętności klinicznych oraz sala wirtualnej rzeczywistości. W ramach projektu MEDICUS doposażone zostały także sale symulacji z zakresu BLS (Basic Life Support – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne), ALS (Advanced Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne) oraz sale umiejętności pielęgniarskich.

List gratulacyjny dr. hab. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki

List gratulacyjny Piotra Brombera, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Zdjęcia i informacjia: Michał Brzoza UJK

REKRUTACJA DO PROJEKTU DOT. UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH METODĄ SYMULACJI DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO

loga fundusze europejskie pl ujk eu

REKRUTACJA DO PROJEKTU

DOT. UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH METODĄ SYMULACJI DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO

Informujemy, iż od dnia 26.01.2022 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „MEDICUS-centrum symulacji medycznej UJK”

Rekrutacja  dotyczy:

-studentów I roku kierunku lekarskiego studia stacjonarne (nabór 2021/2022)

 

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od  26.01.2022  do 04.02.2022 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do bud. B pok. 3.30 do Pani Ilony Foksa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, tel. 041 349 69 57.

 

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok